Domů > Legislativa

Legislativa

Informace pro veřejné knihovny a jejich zřizovatele a
dokumenty ke stažení:

 

4 základní standardy:

 • Standard pro dobrou knihovnu
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

 • Standard pro dobrý knihovní fond
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.
   

 • Standartd pro postupy rekonstrukce knihoven
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení doporučených postupů a parametrů pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi do 40 tisíc obyvatel.

2 doplňující standardy:

Metodické materiály:

Dotační programy

 • VISK 3 - informační centra knihoven

 • Knihovna 21. století - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

 • SKIP Velká Morava - malé projekty

 • WiFi4EU - podpora připojení WiFi

 • Podpora rozvoje knihoven v MAS
  - dotace na projekty PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR pro období 2014-2020
  - dotace může sloužit jako nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích (malé projekty, které pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven, vybavení technologiemi a okolí knihoven). čl. 20 v Programu rozvoje venkova - knihovny

 

Legislativa


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu