Metodika a legislativa

Pro veřejné knihovny a jejich zřizovatele:

4 základní standardy:

 • Standard pro dobrou knihovnu
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.
  Standard VKIS 2023 – výběr hlavních bodů_  aktualizovaný standard s vyznačením změn – od r. 2023
 • Standard pro dobrý knihovní fond
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.
 • Standartd pro postupy rekonstrukce knihoven
  Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení doporučených postupů a parametrů pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi do 40 tisíc obyvatel.

2 doplňující standardy:

Metodické materiály:

Metodické příručky pro knihovny  – další metodiky ke stažení z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Dotační programy

 • VISK 3– informační centra knihoven
 • Knihovna 21. století– podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
 • SKIP Velká Morava– malé projekty
 • Česká knihovna – Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Pouzev pro profesionální knihovny.
 • S knížkou do života – Bookstart – podpora čtenářství od nejmenších
 • WiFi4EU– podpora připojení WiFi
 • Podpora rozvoje knihoven v MAS
  – dotace na projekty PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR pro období 2014-2020
  – dotace může sloužit jako nástroj rozvoje a podpory těch nejmenších knihoven na vesnicích (malé projekty, které pomohou renovovat a inovovat prostory knihoven, vybavení technologiemi a okolí knihoven). čl. 20 v Programu rozvoje venkova – knihovny

Legislativa

Statistické vykazování