Domů > Legislativa

Legislativa

Informace pro veřejné knihovny a jejich zřizovatele a
dokumenty ke stažení:

 

3 základní standardy:

  • Standard pro dobrou knihovnu
    Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

  • Standard pro dobrý knihovní fond
    Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.

2 doplňující standardy:

Dotační programy

  • VISK 3 - informační centra knihoven

  • Knihovna 21. století - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

  • SKIP Velká Morava - malé projekty

  • WiFi4EU - podpora připojení WiFi

Legislativa


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena