Půjčování a vracení

PŮJČOVÁNÍ

Půjčování dokumentů a médií je jednou z hlavních služeb, které knihovna nabízí. Najdete u nás knihy, periodika, noty, zvukové záznamy (hudba, audioknihy, zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké), elektronické dokumenty (e-knihy, články, zákony atd.), tablety, čtečky. Ale půjčíme vám také deskové hry, didaktické pomůcky (lekotéka) deštníky nebo brýle.

Půjčování se dělí na dvě kategorie:
absenční = dokument je možno vypůjčit registrovanému uživateli mimo knihovnu (do této kategorie spadá převážná většina knihovního fondu);
presenční = dokument je možno zpřístupnit uživateli (i neregistrovanému) pouze v knihovně (do této kategorie patří např. knihy z tzv. příručních knihoven jednotlivých oddělení, dokumenty z regionálního fondu ad.).

Přehled dokumentů, které máte vypůjčené, si můžete prohlédnout online ve svém ČTENÁŘSKÉM KONTĚ.

U výpůjček, které nepřesáhly maximální výpůjční lhůtu a nejsou rezervovány, si můžete lhůtu PRODLOUŽIT (prolongovat).

Dokumenty si můžete také předem OBJEDNAT, ty které jsou momentálně vypůjčené, si můžete REZERVOVAT.

Knihy, které nenajdete v našem fondu, si můžete u nás objednat z jiné knihovny prostřednictvím MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY.

Můžete využít i E-VÝPŮJČKY A PŮJČIT SI E-KNIHY.

Zdraví Vám nedovolí přijít? Nechte si knihy donést – nabízíme DONÁŠKOVOU SLUŽBU

Výpůjční služby Vám poskytujeme ve všech odděleních, půjčovnách a také na pobočkách v Luhu a v Rokytnici – aktuální kontakty.

Základní informace o výpůjčních službách najdete na této stránce a v Knihovním řádu MVK.

VRACENÍ

Vrátit vypůjčené dokumenty lze několika různými způsoby i mimo provozní dobu a bezkontaktně:

  • U výpůjčních pultů v libovolné pobočce v její provozní době bez ohledu na místo, kde byla kniha původně vypůjčena – aktuální kontakty.
  • Do návratových boxů (VRÁŤOVÉ) v sídlištních knihovnách v Luhu a v Rokytnici – můžete zde své knihy vracet časově neomezeně. Takto vrácené dokumenty budou z vašeho čtenářského konta odepsány až následující provozní den.

Při vracení není nutná identifikace uživatele / čtenáře. Při vracení dbejte povinnosti uhradit případné zpozdné nebo náhradu škody dodatečně.

Nevrátíte-li absenčně půjčený dokument ve stanovené výpůjční lhůtě, bude vám účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení – zpozdné ve výši dle Ceníku.

Přehled dokumentů, které máte právě vypůjčené, si můžete prohlédnout online ve svém čtenářském kontě.

U těch výpůjček, které nepřesáhly maximální výpůjční lhůtu a nejsou rezervovány, si můžete termín vrácení prodloužit (prolongovat) i z domova online.

Elektronické knihy vypůjčené jako eVýpůjčky není třeba vracet, kniha se po 31 dnech sama z vaší aplikace smaže. Dřívější vrácení není možné.

Podmínky poskytování výpůjčních služeb stanoví knihovní řád.