SRKS – kontakty

Středisko regionálních  knihovnických služeb

Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům obcí Vsetínska.

 • Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.
 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.
 • Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní cíl

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
 • koordinace odborných činností knihoven

Financování

 • Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace.
 • Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje 

Služby poskytované regionálním střediskem

 • Poradenská a konzultační činnost
 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
 • Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
 • Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • Pomoc při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven
 • Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí
 • Servis automatizovaného knihovního systému
 • Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných knihovnických informačních služeb

Soutěž pro knihovníky okresu Vsetín

Vyhlášení soutěže  – Nejlepší knihovník okresu Vsetín

Kritéria soutěže – Nejlepší knihovník okresu Vsetín

Nominační formulář – Nejlepší knihovník okresu Vsetín

Ing. Věra Pelcová

Vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb

Horní Náměstí 3 (Maštaliska) ……. od 13. 3. 2024 po dobu rekonstrukce hlavní budovy knihovny na Dolním Náměstí
755 01 Vsetín

Telefon:  +420 721 764 956
E-mail: vpelcova@mvk.cz

Služby knihovnám poskytujeme také prostřednictvím střediskových knihoven.

Kontakty na jednotlivá střediska:

Vsetín:

Bc. Zdenka Haplová, e-mail: zhaplova@mvk.cz

Valašské Meziříčí:

Bc. Romana Jančálková, tel.: + 420 571 619 961, e-mail: region@mekvalmez.cz

Rožnov pod Radhoštěm:

Bc. Renata Vinklerová, + 420 571 627 667, e-mail: revina@knir.cz

Horní Lideč:

Věra Povalačová, tel.: + 420 571 447 261, e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz

Jablůnka:

Jana Brinčeková, tel.: + 420 739 021 640, e-mail: brincekova@seznam.cz