Domů > SRKS, kontakty

SRKS, kontakty

Středisko regionálních  knihovnických služeb

 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům obcí Vsetínska.

 • Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.

 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.

 • Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní cíl           

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům

 • koordinace odborných činností knihoven

Financování                                            

 • Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace.

 • Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.

 

Služby poskytované regionálním střediskem

 • Poradenská a konzultační činnost

 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad

 • Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů

 • Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • Pomoc při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven

 • Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí

 • Servis automatizovaného knihovního systému

 • Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných knihovnických informačních služeb
   

Soutěž pro knihovníky okresu Vsetín

Vyhlášení soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín

Podmínky soutěže

Nominační formulář

 

Kontakt

Ing. Věra Pelcová

Vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb

Telefon: +420 575 755 138, +420 721 764 956
E-mail: vpelcova@mvk.cz

 

Služby knihovnám poskytujeme také prostřednictvím střediskových knihoven.

 

Kontakty na jednotlivá střediska:

 

Vsetín:
Bc. Zdenka Haplová, tel.: + 420 575 755 137, e-mail: zhaplova@mvk.cz

 

Valašské Meziříčí:
Bc. Romana Jančálková, tel.: + 420 571 619 961, e-mail: region@mekvalmez.cz

 

Rožnov pod Radhoštěm:
Bc. Renata Vinklerová, + 420 571 627 667, e-mail: revina@knir.cz

 

Horní Lideč:
Věra Povalačová, tel.: + 420 571 447 261, e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz

 

Jablůnka:
Jana Brinčeková, tel.: + 420 739 021 640, e-mail: brincekova@seznam.cz

 

 


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu