Domů > SRKS

SRKS

Středisko regionálních  knihovnických služeb

 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům obcí Vsetínska.

 • Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.

 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.

 • Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.

Základní cíl           

 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům

 • koordinace odborných činností knihoven

Financování                                             

 • Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace.

 • Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.

 

Služby poskytované regionálním střediskem

 • Poradenská a konzultační činnost

 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad

 • Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů

 • Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • Pomoc při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven

 • Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí

 • Servis automatizovaného knihovního systému

 • Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a veřejných knihovnických informačních služeb
   

Soutěž pro knihovníky okresu Vsetín

Vyhlášení soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín

Podmínky soutěže

Nominační formulář

 

 

Kontakt
 

Ing. Věra Pelcová

Vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb

Telefon: +420 575 755 138
Telefon/Fax: +420 721 764 956
E-mail: vpelcova@mvk.cz

                                                  

 


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena