Další služby

Rešerše

Potřebujete informační zdroje k tématu? Nabízíme vypracování rešerše, tj. seznamu informačních zdrojů k danému tématu seminární, bakalářské, diplomové či jiné práce, a to včetně doplnění informací o dostupnosti dokumentu. Více ke službě rešerše

Veřejný internet, wifi a PC

V prostorách knihovny v centrální budově na Dolním náměstí i v sídlištních knihovnách Luh a Rokytnice je přístupný veřejný internet a počítače. Všechny budovy jsou připojeny k wifi.

Více informací  https://www.mvk.cz/sluzby-pro-vas/dalsi-sluzby/verejny-internet-a-pocitace/

Kopírování, tisk a skenování

V každé z půjčoven knihovny včetně Turistického informačního centra Vsetín můžete tisknout a kopírovat, v Turistickém informačním centru Vsetín můžete využít skener. Ceny dle platného Ceníku https://www.mvk.cz/o-knihovne/zakladni-informace/cenik/

Rodinné a dětské koutky

Patříme mezi místa přátelská rodině.

V našich rodinných koutcích v sídlištních knihovnách Luh a Rokytnice a také na Dolním náměstí v K klubu (3. patro) a v Turistickém informačním centru Vsetín najdete prostor vybavený přebalovacím pultem, křeslem, jídelní židličkou, varnou konvicí, mikrovlnnou troubou, nádobím, odpadkovým košem, ale i hračkami či nově zavedeným umyvadélkem, které jsou pro vaše použití.

Ve všech prostorách půjčoven najdete hrací koutky pro nejmenší

Bezbariérová knihovna pro návštěvníky se zdravotním postižením

  • Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké: besedy a akce na nejrůznější témata, knihy na CD a ve formátu MP3, knihy v Braillově písmě, internet pro veřejnost a kamerová televizní lupa, půjčování čteček se zvukovou knihou s možností poslechu
  • Lekotéka – didaktické pomůcky pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami

nechejte se inspirovat a unést hravými a zábavnými pomůckami: bubínky, rytmické sady, relaxační drumy, koshi, xylofony, hmatové, logické a poznávací hry a další. (Půjde i do půjčování)

  • Indukční smyčky v centrální půjčovně a v turistickém informačním centru pro uživatele se sluchovým postižením
  • Donášková služba – zdraví Vám nedovolí přijít? Nechejte si knihy donést https://www.mvk.cz/sluzby-pro-vas/pujcovani-a-cetba/donaskova-sluzba/
  • Programy pro uživatele s mentálním postižením – Při práci s klienty s mentálním postižením nabízíme pomáhajícím organizacím lekce na podporu čtenářství s prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie či scénického čtení. Objednejte si svoji lekci nebo návštěvu v knihovně: Romana Kurišová, rkurisova@mvk.cz, 575 755 142