Ceník

Ceník knihovny platný od 1.1.2023

Evidenční poplatek
uživatelé starší 15 let 200
studující prezenčního studia, starobní důchodci, držitelé průkazu ZTP 100
uživatelé do 15 let 50
rodinná registrace 350
právnická osoba 500
zdravotně znevýhodnění uživatelé (podle čl. 13), držitelé průkazu ZTP/P zdarma
senioři nad 80 let zdarma
jednorázová registrace 50 Kč
Rezervace 1 knihovní jednotky
rezervace a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Objednávka 1 knihovní jednotky z volného výběru
odložení 1 knihovní jednotky a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Elektronická výpůjčka, tzv. eVypůjčka (e-kniha/audiokniha)
Elektronická výpůjčka 1 e-knihy / 1 audioknihy 10 Kč
Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS)
náklady na poštovné a balné za 1 zásilku z 1 půjčující knihovny 100 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin z jiné knihovny náklady dožádané knihovny
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna min. 250 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Nadstandardní služby
přednostní výpůjčka bestselleru 50 Kč
donášková služba zdarma
Písemné zpracování náročného dotazu – rešerše
1 hodina práce rešeršéra 150 Kč
tisk dle ceníku

 

Reprografické práce – kopírování a tisk
registrovaní uživatelé | neregistrovaní uživatelé (TIC)
A4 černobíle 3 Kč | 4 Kč
A4 černobíle – oboustranně 5 Kč | 6 Kč
A3 černobíle 6 Kč | 8 Kč
A3 černobíle – oboustranně 10 Kč | 13 Kč
A4 barevně (pouze K klub a TIC) 7 Kč | 9 Kč
A4 barevně – oboustranně (pouze K klub a TIC) 13 Kč | 16 Kč
A3 barevně (pouze TIC) 20 Kč
A3 barevně – oboustranně (pouze TIC) 35 Kč
příplatek za každou 1 stranu kopírování z vázaných dokumentů formátu A3 a větších (pouze K klub) 1 Kč
eurosložka A4 2 Kč

 

Bezplatný přístup na internet
registrovaný uživatel 60 minut / den
neregistrovaný uživatel – TIC a K klub 15 minut / den
Bezdrátové připojení (wifi)
pro uživatele MVK neomezeně zdarma

 

Použití WC
neregistrovaní uživatelé TIC 10 Kč

 

Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
překročení základní výpůjční doby (upomínka se neposílá) 20
překročení dvojnásobku základní výpůjční doby (2. upomínka) 80
překročení trojnásobku základní výpůjční doby (3. upomínka) 120
překročení čtyřnásobku základní výpůjční doby (upomínací dopis) 200
překročení pětinásobku základní výpůjční doby (pokus o smír) 400
překročení šestinásobku základní výpůjční doby (předžalobní upomínka) 800
Knihovnické a knihařské zpracování
běžná knihovní jednotka 100 Kč
zvukový dokument 50 Kč
periodický tisk 20 Kč
Paušální výše náhrady za poškození
běžná knihovní jednotka 50 Kč
periodický tisk, obal zvukového dokumentu 20 Kč
Náhrada za poškození, odstranění nebo zničení
čárový kód 20 Kč
RFID knižní etiketa 20 Kč
RFID etiketa na CD/DVD 40 Kč
čtenářský průkaz (opětovné zhotovení při ztrátě či zničení) 20 Kč

Uživatel MVK dále zodpovídá za všechny ostatní škody způsobené MVK.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 1. 2023.

Ve Vsetíně 1. 1. 2023

Ing. Daniela Divínová

ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín