Ceník knihovny platný od 1.1.2020

Roční registrace uživatelů (365 dní)
uživatelé starší 15 let 150 Kč
studující prezenčního studia, důchodci, držitelé průkazu ZTP 70 Kč
uživatelé do 15 let 50 Kč 50 Kč
rodinná registrace 200 Kč 200 Kč
právnická osoba 250 Kč 250 Kč
zdravotně znevýhodnění uživatelé (podle Článku 28), držitelé průkazu ZTP/P zdarma zdarma
důchodci nad 80 let zdarma zdarma
Jednorázová registrace 30 Kč
Rezervace 1 knihovní jednotky
rezervace a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 5 Kč
Objednávka z volného výběru
odložení 1 knihovní jednotky a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 5 Kč
Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS)
náklady na poštovné a balné za 1 zásilku z 1 půjčující knihovny 70 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem a/nebo SMS 5 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna min. 250 Kč
náklady na poštovné a balné za 1 zásilku z 1 půjčující knihovny 70 Kč
výzva k vyzvednutí dokumentu odeslaná e-mailem a/nebo SMS 5 Kč
Nadstandardní služby
přednostní výpůjčka bestselleru 50 Kč
donášková služba zdarma
Přístup na internet – registrovaný uživatel
60 minut / den zdarma
Přístup na internet – neregistrovaný uživatel (TIC a K klub)
15 minut / den zdarma
Bezdrátové připojení (wifi)
pro uživatele MVK neomezeně zdarma
Písemné zpracování náročného dotazu – rešerše
1 hodina práce rešeršéra 150 Kč
tisk dle ceníku

 

Reprografické práce

Reprografické práce – kopírování a tisk
registrovaní uživatelé | neregistrovaní uživatelé (TIC)
za 1 stránku A4 černobíle 3 Kč | 4 Kč
za 1 stránku A4 černobíle – oboustranně 5 Kč | 6 Kč
za 1 stránku A3 černobíle 6 Kč | 8 Kč
za 1 stránku A3 černobíle – oboustranně 10 Kč | 13 Kč
za 1 stránku A4 barevně (pouze K klub a TIC) 7 Kč | 9 Kč
za 1 stránku A4 barevně – oboustranně (pouze K klub a TIC) 13 Kč | 16 Kč
za 1 stránku A3 barevně (pouze TIC) 20 Kč
za 1 stránku A3 barevně – oboustranně (pouze TIC) 35 Kč
příplatek za každou 1 stranu kopírování z vázaných dokumentů formátu A3 a větších (pouze K klub) 1 Kč
Eurosložka A4 2 Kč

 

Ostatní služby

TIC (ostatní služby) – neregistrovaní uživatelé
použití WC 10 Kč

 

Smluvní pokuty

Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
uživatelé starší 15 let | do 15 let
překročení základní výpůjční doby (upomínka se neposílá) 20 Kč | 10 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční doby (2. upomínka) 60 Kč | 30 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční doby (3. upomínka) 90 Kč | 50 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční doby (upomínací dopis) 180 Kč | 180 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční doby (pokus o smír) 400 Kč | 400 Kč
předžalobní upomínka 800 Kč | 800 Kč
Smluvní pokuty za poškození, zničení nebo odstranění
čárového kódu 20 Kč
RFID knižní etikety 20 Kč
RFID etikety na CD/DVD 40 Kč
knihovního průkazu (opětovné zhotovení při ztrátě či zničení) 20 Kč
Náhrady za poškození nebo ztrátu knihovní jednotky
Paušální náhrada za poškození knihy 50 Kč
Paušální náhrada za poškození periodika, obalu zvukového dokumentu 20 Kč
Náhrada za poškození společenské hry – dle míry poškození nebo pořízení nové hry
Náhrada za poškození čtečky e-knih – náklady na opravu nebo pořízení nového zařízení
Náhrada za ztrátu nebo zničení knihy (vyjma periodik) – pořizovací cena nebo pořízení stejného vydání exempláře (totožné ISBN) + pokuta od 100 Kč*
(Při zničení nebo ztrátě jednoho nebo více svazků z vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla)
*Pokuta se stanoví dle výše způsobené škody, a to 100 Kč za dokumenty v pořizovací ceně do 1 000 Kč, 200-500 Kč za dokumenty v pořizovací ceně nad 1 000 Kč nebo zvlášť cenné dokumenty.
Náhrada za ztrátu nebo zničení periodika, zvukového dokumentu – dvojnásobek pořizovací ceny nebo pořízení jiného exempláře + pokuta 30 Kč
Náhrada za ztrátu nebo zničení ostatní knihovní jednotky (deštník, didaktická pomůcka, apod.) – dle míry poškození nebo pořízení nového exempláře

Uživatel MVK dále zodpovídá za všechny ostatní škody způsobené MVK.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 1. 2020.

Ve Vsetíně 1. 1. 2020

Ing. Daniela Divínová

ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín