Registrace čtenářů

Registrovat se můžete v centrální půjčovně na Dolním náměstí (2. patro) nebo v dětských knihovnách Luh, Rokytnice a Dolní náměstí. Je možná také online registrace.

Nabízíme různé možnosti registrace (rodinná, pro studenty, pro děti mladší 15 let, pro důchodce). Ceník platný od 1.1.2020. Podrobně k registraci v Knihovním řádu (platný od 1.1.2020) na str. 17.

Registrovaný čtenář má možnost využít mnohem širší rozsah služeb, především se jedná o výpůjční služby. Registrovaný uživatel může také z pohodlí domova ovládat své čtenářské konto, objednávat a rezervovat knihy z knihovního katalogu a využívat naše online služby – eVýpůjčky, vzdálený přístup do databází a Národní digitální knihovny – Díla nedostupná na trhu.

Registrovaným uživatelem se rozumí fyzická či právnická osoba s platným knihovním průkazem a zaplaceným ročním registračním poplatkem. Uživatelé a držitelé průkazu ZTP/P jsou registrováni zdarma.

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a strpění jejich zpracovávání.

Při registraci i její obnově uživatel dokládá platný občanský průkaz občana ČR, děti do 15 let přihlášku s písemným souhlasem zákonného zástupce a případně jiné doklady dle typu čtenáře (student, zdravotně znevýhodněný, cizinec, právnická osoba). Postup a podmínky registrace stanoví Knihovní řád (platný od 1.1.2020).

Podmínkou registrace je podpis přihlášky a zaplacení registračního poplatku.

Co můžete využít v knihovně bez registrace?

  • Informační služby
  • Prohlížení knih, časopisů, hraní her a trávení času v K klubu
  • Návštěva kulturních, vzdělávacích a dalších akcí
  • Připojení k wifi (K klub a TIC)
  • Využití služeb v TIC (tisk, kopírování, skenování a další volné služby)