Doporučte knihu k nákupu

Abychom zkvalitnili a rozšířili nabídku titulů, nabízíme Vám možnost podílet se na utváření knihovního fondu naší knihovny. Tituly, které postrádáte, nejdříve zkontrolujte v našem katalogu (http://katalog.mvk.cz) a pokud je nenajdete, vyplňte, prosím, do následujícího formuláře.

Pokud budou vyhovovat profilu naší knihovny, pokusíme se je získat do fondu. Necháte-li na sebe ve formuláři e-mail, budeme Vás informovat o vyřízení požadavku. Děkujeme.

V případě dotazu kontaktujte vedoucí oddělení akvizice a katalogizace PhDr. Danu Riedlovou – 575 755 134 / driedlova@mvk.cz