Veřejný internet a počítače v knihovně

Ve všech provozech knihovny je k dispozici veřejný internet.

Uživatelé registrovaní v knihovně mají 1 hodinu denně přístup na internet zdarma ve všech půjčovnách i Turistickém informačním centru Vsetín.
V turistickém informačním centru může kdokoli využít placený přístup k internetu i bez registrace.
Ve všech prostorách knihovny je k dispozici také přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě WiFi (heslo pro připojení obdržíte na vyžádání u knihovníka).

Počítače pro vyhledávání v on-line katalogu

  • jsou dostupné ve všech půjčovnách
  • umožňují vyhledávat požadované knihy, tituly, databáze knihovny všem návštěvníkům

Počítače pro přístup na veřejný internet a k práci s dokumenty

  • pro registrované uživatele knihovny – se nacházejí ve všech půjčovnách knihovny a v Turistickém informačním centru
  • pro kohokoli je přístupný placený veřejný internet v Turistickém informační centru Vsetín – 30 Kč za hodinu dle platného ceníku

Internet je v MVK zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě návštěvníků a především k jejich studijním účelům.
Na počítačích je možno využívat textový editor (MS WORD) a tabulkový kalkulátor (MS EXCEL).

Při používání počítačů a veřejného internetu je třeba dodržovat pravidla daná Knihovním řádem či pokyny obsluhy. Ta je zde i pro to, aby pomohla nebo poskytla konzultaci.

Můžete u nás také kopírovat a tisknout.

Užitečné úryvky z Knihovního řádu

… Na počítačích pro veřejnost je možné uložení dat na přenosné paměťové zařízení …
… Návštěvník a čtenář však nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, jeho příslušenství nebo sítě a nesmí se pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat …
… Návštěvník musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům …

Více v Knihovním řádu, článek 21 a 22.

Některé služby knihovny můžete využít i přes internet – Knihovna online