Veřejný internet a počítače

Veřejný internet a počítače v knihovně

Ve všech provozech knihovny je k dispozici veřejný internet.

Uživatelé registrovaní v knihovně mají 1 hodinu denně přístup na internet zdarma ve všech půjčovnách i Turistickém informačním centru Vsetín.
V turistickém informačním centru může kdokoli využít placený přístup k internetu i bez registrace.
Ve všech prostorách knihovny je k dispozici také přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě WiFi (heslo pro připojení obdržíte na vyžádání u knihovníka).

Počítače pro vyhledávání v on-line katalogu

  • jsou dostupné ve všech půjčovnách
  • umožňují vyhledávat požadované knihy, tituly, databáze knihovny všem návštěvníkům

Počítače pro přístup na veřejný internet a k práci s dokumenty

  • pro registrované uživatele knihovny – se nacházejí ve všech půjčovnách knihovny a v Turistickém informačním centru
  • pro kohokoli je přístupný placený veřejný internet v Turistickém informační centru Vsetín – 50 Kč za hodinu dle platného ceníku

Internet je v MVK zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě návštěvníků a především k jejich studijním účelům.
Na počítačích je možno využívat textový editor (MS WORD) a tabulkový kalkulátor (MS EXCEL).

Při používání počítačů a veřejného internetu je třeba dodržovat pravidla daná Knihovním řádem či pokyny obsluhy. Ta je zde i pro to, aby pomohla nebo poskytla konzultaci.

Můžete u nás také kopírovat a tisknout.