Tipy pro knihovny

Knihovny a instituce

Ministerstvo kultury České republiky

Zlínský kraj

***

Národní knihovna ČR NKP – sekce pro knihovníky

Moravská zemská knihovna – Brno

Krajská knihovna FB Zlín

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana – Uherské Hradiště

Knihovna Kroměřížska

***
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Zlatý fond české a světové literatury

Co by v knihovně nemělo chybět – doporučení NKP:

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/akvizice/01_Akvizice.htm

Knihovnické weby a portály

Knihovna.cz – Služby a informace pro knihovny, které připravuje KISK FF Masarykovy univerzity Brno a partneři.
(Kurzy, bezbariérová knihovna, nástroje, výzkumy a další…)

Centrální portál knihoven – Centrální portál českých knihoven vám v budoucnu umožní získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli.

Knihovnické elektronické konference

Přehled všech konferencí – Zde najdete i postup, jak se do konferencí přihlásit. Doporučejem přihlásit se minimálně do konference KNIHOVNA a do konference ANDERSEN.

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven

Poradenský web pro knihovny a jejich zřizovatele při MZK Brno, kde najdete rady, tipy, inspiraci, když se chystáte vylepšit svou knihovnu.

Vybavení knihoven, pomůcky

Ceiba – TÚK – Knihovnické tiskopisy, pomůcky, regálové systémy, doplňky.

Automatizovaný knihovní systém

VerbisKP-SYS s. r. o. Sezemice – Knihovnický systém Verbis je nástupcem a pokračovatelem svých známých předchůdců Kpsys, Kpwin i KpwinSQL.

Šablony webů pro knihovny

Webknihovna.cz – Šablonu poskytuje Knihovna města Hradce Králové.
Portál webovky.knihovna.cz – Projekt Webovky vznikl za spolupráce MZK v Brně a KISK MU v Brně.

Náměty na kulturní a vzdělávací akce

Databanka vzdělávacích knihovnických programů
Nabídka témat pro vzdělávací aktivity (přednášky, besedy)
Besedník.cz – Databáze přednášejících na besedách.
Klub dětských knihoven SKIP
KDK ZK

Literární weby a portály

Portál české literatury
iLiteratura – o literatuře v celém světě i doma
DatabazeKnih.cz
Čítárny.cz

Periodika

Čtenář – Měsíčník pro knihovny.

Ikaros – Elektronický časopis o informační společnosti.

Knihovna plus – Knihovnická revue.

Bulletin SKIP

DUHA – Informace o knihách a knihovnách z Moravy.

Knihovnický zpravodaj – Vysočina

Knihovnicko-informační zpravodaj U nás