Půjčovny

Centrální půjčovna

Dolní náměstí, 2. patro knihovny

Služby

 • registrace nových čtenářů
 • výpůjční služba – (knihy)
 • bibliograficko-informační služba – zodpovídání dotazů
 • rezervace vypůjčených knih
 • meziknihovní výpůjční služba
 • ON LINE katalog – katalog knih

Stáhněte si

Plán rozmístění fondu – 2. patro

Kontakt:
Telefon: +420 575 755 141
E-mail:   centralnipujcovna@mvk.cz, mvk@mvk.cz

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba

 

K-klub, hudební oddělení, čítárna, komiksový klub

Dolní náměstí, 3. patro knihovny

Služby

 • výpůjční služba (časopisy, komiksy)
 • půjčování CD (kompakty půjčujeme i domů) – Seznam CD
 • půjčování hudebnin
 • poslech CD – 3 poslechová místa
 • využití multimediálních dokumentů (jejich seznam najdete v souborném katalogu knihovny při zadání klíčového slova „multimedia“)
 • internet pro veřejnost, možnost tvorby dokumentů v textovém editoru Word,WIFI
 • káva, stolní hry, četba, odpočinek, programy (tvořivé dílny, soutěže ad.)
 • 3D tisk

Stáhněte si

Plán rozmístění fondu – 3. patro

Kontakt:
Telefon: +420 575 755 142
E-mail: kklub@mvk.cz, mvk@mvk.cz

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba

 

Studovna a regionální oddělení

Dolní náměstí, 3. patro knihovny

Služby

 • půjčování elektronických čteček knih
 • půjčování základní příruční literatury – pouze prezenčně
 • půjčování literatury regionální – pouze prezenčně
 • bibliograficko-informační služba (vypracování rešerší)
 • internet pro veřejnost
 • informace o EU, informace pro neziskový sektor
 • kopírování
 • ANOPRESS – vyhledávání v denním i regionálním tisku
 • volně přístupné informační databáze

Regionální oddělení

 • půjčování regionální literatury – pouze prezenčně
 • regionální informace – informace týkající se okresu Vsetín
 • výběrová článková bibliografie (výběr článků z regionálního tisku)
 • Databáze regionálních osobností

Kontakt:
Telefon: +420 575 755 143
E-mail: studovna@mvk.cz, mvk@mvk.cz

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba

 

Dětské knihovny

Dolní náměstí (3. patro, Dolní náměstí)
Luh (bývalý dům služeb)
Rokytnice (bývalý dům služeb)
kontaktní údaje a otevírací doba dětských knihoven

Služby

 • výpůjční služby (knihy, časopisy)
 • besedy pro děti – Nabídka pro školy
 • soutěže, promítání, programy pro děti
 • internet pro veřejnost
 • kopírování
 • tematické kufříky (s knížkami, pexesem, leporelem, CD atd.) k zapůjčení domů – seznam
 • deskové hry – půjčovna na Dolním náměstí – seznamAkce pro děti v průběhu školního roku:
 • O poklad strýca Juráša – literární soutěž
 • Noc s Andersenem – děti nocují v knihovně
 • Kamarádka knihovna – děti hodnotí knihovnu a dávají jí „vysvědčení“
 • Prázdninová knihovna – soutěže, výtvarné činnosti, kvízy, čtení…

Aktuálně probíhají další akce – soutěže, besedy se spisovateli, výtvarné dílny, zábavná odpoledne apod. Sledujte zpravodaj nebo akce na webu knihovny.

 

Zvuková knihovna

Dolní náměstí, 3. patro

Služby

 • výpůjční služba
 • besedy a akce na nejrůznější témata
 • knihy na CD a ve formátu MP3, knihy v Braillově písmě
 • internet pro veřejnost a kamerová televizní lupa
 • kopírování

Kontakt:

Telefon: +420 575 755 142, +420 575 755 151
E-mail: rkurisova@mvk.cz, kklub@mvk.cz

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba

 

Turistické informační centrum Vsetín

Dolní náměstí, přízemí

Služby

 • informace o městě a regionu
 • informace o ubytování, stravování a doprovodných službách ve Vsetíně a okolí
 • aktuální informace o kulturních, sportovních a společenských akcích regionu
 • prodej vstupenek na kulturní akce ve Vsetíně (vyjma akcí v Domě kultury)
 • prodej vstupenek na většinu kulturních, sportovních a jiných akcí v ČR a na Slovensku a také v některých státech Evropy v prodejních sítích TICKETMASTER, TICKET PORTAL, TICKET STREAM
 • prodej turistických map, propagačních materiálů o Vsetíně a regionu
 • prodej různých upomínkových předmětů a tiskovin
 • půjčujeme za úplatu TREKKINGOVÉ HOLE – možnost půjčení i na více dní
 • informace o všech typech turistiky na Vsetínsku včetně poskytnutí tištěných tur. materiálů (mapy, průvodce apod.)
 • veřejný internet s možností tisku + možnost připojení přes WI-FI
 • informace o odjezdech vlaků, autobusů, cyklobusů, skibusů nebo MHD
 • kopírování černobíle i barevně ve formátech A4 a A3
 • možnost posezení, občerstvení z automatu, vracení knih zapůjčených v knihovně
 • ON LINE katalog MVK
 • Místo přátelské rodině
 • denní tisk

Kontakt:
Telefon: +420 575 755 111
E-mail: ic.vsetin@mvk.cz
http://www.ic-vsetin.cz/

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba