Domů > Pro knihovny

Pro knihovny

Vsetínská knihovna oslavila 100 let

Děkujeme všem za krásný narozeninový den a těšíme se s vámi se všemi na...

Celý článek

Vsetínská knihovna oslavila 100 let

Děkujeme všem za krásný narozeninový den a těšíme se s vámi se všemi na...

K klub od října otevřen i v soboty

Již tradičně zůstává v soboty otevřena centrální půjčovna a Turistické...

Máme nové logo! Jak se Vám líbí?

Věříme, že vám se vám nový visuál knihovny bude líbit stejně jako nám....

100pÁRTY v knihovně

Oslavte se vsetínskou knihovnou její 100. narozeniny - od 10:00 hodin, kdy...

Všechny aktuality

Regionální funkce

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.
Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.
Financování
Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z dotace Zlínského kraje.
Základní cíl
zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
koordinace odborných činností knihoven
Služby poskytované regionálním střediskem
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven
Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí
Základní servis informačních a komunikačních technologií


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu