Domů > Pro knihovny

Pro knihovny

Podpora rozvoje knihoven v MAS

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se...

Celý článek

Podpora rozvoje knihoven v MAS

Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel, kterými se...

Setkání knihovníků a starostů

Každoroční setkání knihovníků a starostů s odborným programem a vyhodnocením...

Literární jaro ve Vsetíně startuje už v březnu

Za dobu svého trvání přivítal festival řadu osobností nejen literárního, ale...

Fantastická knihovna

Od února 2019 se i vsetínská knihovna zapojuje do projektu Akademie science fiction,...

Všechny aktuality

Regionální funkce

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.
Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.
Financování
Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z dotace Zlínského kraje.
Základní cíl
zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
koordinace odborných činností knihoven
Služby poskytované regionálním střediskem
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven
Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí
Základní servis informačních a komunikačních technologií


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena