Prodloužení výpůjčky

Jak si prodloužit výpůjčku

Na webu knihovny mvk.cz v hlavním menu najdete odkaz na vstup do čtenářského konta, kde se registrujete:

Jste ve vašem čtenářském kontě …

  • Pro prodloužení výpůjčky klikněte na ikonu [] , tím je výpůjčka prodloužena.
  • Pokud ikona chybí, je nutno výpůjčku vrátit (v případě, že kniha je např. rezervována nebo již vypršela maximální výpůjční doba), nebo kontaktovat knihovníka (v případě, že jste prodloužení nestihli do uplynutí standardní výpůjční doby 1 měsíc).

Ve čtenářském kontu si dále můžete:

  • zjistit, kdy byly knihy vypůjčeny a datum, kdy je potřeba je vrátit,
  • ověřit datum platnosti registrace,
  • prohlédnout seznamy vrácených knih aj.

Nejčastější důvody, proč nelze výpůjčky prodloužit:

  • Dokument už máte vypůjčen déle, než je maximální povolená doba (může být u každého dokumentu jiná) – podle druhu dokumentu a podle toho, kdy jste si jednotlivé dokumenty půjčili.
  • Vámi půjčený dokument je rezervován jiným čtenářem.
  • Máte vůči knihovně finanční dluh (např. upomínku, prošlý roční registrační poplatek).

Výpůjční lhůta je 31 kalendářních dnů. Pokud vypůjčené dokumenty v této lhůtě nevrátíte, je nutno si je ještě před uplynutím této lhůty prodloužit.
Prodloužit výpůjčku si můžete maximálně na 90 dnů, a to v případě, že dokument není rezervován jiným čtenářem.

Výpůjčky společenských her nelze prodloužit.

Ve zvláštním režimu se půjčují dokumenty ze studovny – na 7 kalendářních dní bez prodloužení (nutná lhůta minimálně 6 měsíců od registrace čtenáře)

Dáte-li nám svůj e-mail, upozorníme vás na blížící se konec výpůjční lhůty.