Co je Virtuální univerzita 3. věku?

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí jako konzultační středisko Zemědělské univerzity v Praze.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako Konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze vypisuje kurzy.

Více na e-senior.cz

Kurzovné: 450,- Kč

Kontakt pro přihlášení a informace: Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136, 734 417 893

e-mail: kjanoskova@mvk.cz. Informace také na www.e-senior.cz.