Virtuální univerzita 3. věku

Co je Virtuální univerzita 3. věku?

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí jako konzultační středisko Zemědělské univerzity v Praze.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako Konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze vypisuje kurzy.

Více na e-senior.cz

Kurzovné: 450,- Kč

Kontakt pro přihlášení a informace: Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136, 734 417 893

e-mail: kjanoskova@mvk.cz. Informace také na www.e-senior.cz.