Rešerše

Nabízíme vypracování rešerže

Potřebujete informační zdroje k tématu? Nabízíme vypracování rešerše, tj. seznamu informačních zdrojů k danému tématu seminární, bakalářské, diplomové či jiné práce, a to včetně doplnění informací o dostupnosti dokumentu.

Rešeršní služby nabízíme standardně registrovaným uživatelům MVK, neregistrovanému uživateli bude připočten k ceně poplatek 50 Kč za jednorázovou registraci.
Cena rešerše je uvedena v platném ceníku – Ceník platný od 1.1.2023.

Rešerši lze zadat osobně ve 3. patře knihovny (K klub), nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

V případě zájmu kontaktujte oddělení studovny na e-mail: studovna@mvk.cz | 575 755 142 (dle otvírací doby).

Pro zadání rešerše si připravte následující informace:

  • Profesní/studijní obor nebo účel rešerše (diplomová, bakalářská či seminární práce | jiný)
  • Podrobné tematické vymezení
  • Klíčová slova a jejich kombinace
  • Časové vymezení (rozmezí let stáří dokumentů)
  • Jazykové vymezení (čeština, angličtina, němčina, jiné)

Dále uveďte kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Termín vyhotovení je standardně 14 dní (pokud není dohodnuto jinak).