Donášková služba

Zdraví Vám nedovolí přijít? Nechte si knihy donést

MVK nabízí na území města Vsetína službu donášky do domu registrovaným uživatelům MVK, jejichž trvalý nebo krátkodobý zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu MVK.

Služba je poskytována uživatelům s platnou registrací na základě žádosti, zaslané registrovaným uživatelem (nebo jinou blízkou osobou jménem uživatele) na e-mail: centralnipujcovna@mvk.cz. Donáška je realizována 1x za 14 dní v níže uvedených termínech (zpravidla v úterý): nejbližší: 9. 4., 23. 4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6.2024

Uživatel je povinen si obsah donášky zkontrolovat a potvrdit její převzetí podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta. Druhý výtisk výpisu si uživatel ponechá. Podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta při převzetí donášky vyslovuje uživatel souhlas:

a) s donáškou do místa pobytu, které je uvedeno v žádosti,

b) se sdělením místa pobytu třetí osobě,

c) k použití nepovinných údajů (telefon, e-mail) za účelem komunikace k zajištění donáškové služby.