Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání pro Vás

Jednou z důležitých priorit naší knihovny je i vzdělávání. Zastáváme názor, že knihovny mají nezastupitelnou roli v procesu celoživotního vzdělávání jedince a této myšlence přizpůsobujeme i naši nabídku..

Věříme, že si z ní vyberete:

Virtuální univerzita třetího věku
Kurzy pro veřejnost
Kurzy “na míru”
Vzdělávání pro knihovny
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kontaktní osoba pro kurzy

podrobné informace a přihlášky:

Mgr. Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, e-mail: kjanoskova@mvk.cz