Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. S určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009)
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.
  • NDK-DNNT nyní (2020) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 35 tisíc dokumentů.
Dílo nedostupné na trhu Veřejné dílo Neveřejné dílo
Dílo nedostupné
na trhu
Veřejné dílo Neveřejné dílo
Oranžový zámek Žádný zámek Šedý zámek
lze zobrazit odkudkoliv
registrovaným čtenářem MVK
lze zobrazit
odkudkoliv kýmkoliv
lze zobrazit pouze
v prostorách Národní knihovny
lze číst,
nelze tisknout a stahovat
lze číst, tisknout i stahovat lze číst jen v NK

V případě zájmu o vstup do Digitální knihovny zašlete prosím email na dnnt@mvk.cz

Podrobné informace o NDK-DNNT