Využití robotických hraček a technologií ve školní výuce – kurz DVPP – pro pedagogy MŠ – 24.11.