Domů > Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín

Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín -

partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání - prosperita

- neinvestiční projekt v rámci výzvy Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - MPSV

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života. Cílem je integrace znevýhodněných osob a zlepšení jejich možností při vstupu na trh práce prostřednictvím strukturované nabídky vzdělávání. Projekt podporuje místní partnerství a motivuje zaměstnavatele.

- rozpočet: 5.038.345,92- Kč

- harmonogram: červenec 2009 - červen 2011

- cílové skupiny: dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO

- partneři: Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Společnost pro komunitní práci Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska; úzká spolupráce s Úřadem práce Vsetín

- aktivity:

1. Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných - PC kurzy, jazykové kurzy

2. Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu

3. Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v

povědomí veřejnosti a místní komunity - kampaně, workshopy, výstavy

4. Doprovodná opatření - hlídání dětí, příspěvek na dopravu, možnost praxe

účastníků školení

Kontakt: Kateřina Janošková


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu