Domů > Projekt SROP 3.1

Projekt SROP 3.1

Investiční projekt, který zajistil přípravu vhodných prostor pro knihovnu. Operační program SROP Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Předkladatel - Město Vsetín. Investiční projekt na 12.995.819,- Kč byl doporučen Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení. Smlouva o poskytnutí pomoci mezi MMR a městem Vsetín byla podepsána v březnu 2005. Projekt financován ze zdrojů ERDF a MMR.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu