Domů > Seminář Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením

Seminář Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením

Datum konání: 06. 11. 2019 13:00 - 07. 11. 2019 11:30

Kategorie: Vzdělávání

Popis: dvoudenní odborný semináře pro pracovníky knihoven. Jak můžeme zkvalitnit či přizpůsobit naše služby, aby od nás odcházeli zdravotně postižení uživatelé spokojeni? Jak začít pracovat s touto specifickou skupinou uživatelů v knihovně lépe, systematicky? Nebo jak vůbec začít? Nebude chybět sdílení dobré praxe.

Veřejné knihovny jsou místem četby, setkávání, inspirace, kultury, vzdělávání, ale také informační „křižovatkou“ (v mnoha ohledech), platformou pro propojování a zapojování jedinců i skupin z rozmanitých sociálních vrstev a v neposlední řadě také poskytovatelem technického zázemí. Veškerý tento výčet podtrhává důležitost a otevřenost tohoto místa pro uživatele s nejrůznějšími specifickými potřebami. Patří mezi ně i lidé se zdravotním (mentálním či fyzickým) postižením. Existují různé způsoby, jak s těmito uživateli přicházíme v knihovnách do kontaktu: přicházejí jednotlivě či organizovaně (stacionáře) ať do výpůjčních služeb, tak na vzdělávací akce, na internet nebo k poslechovým místům.

V každém místě, kde je knihovna, jsou i zdravotně postižní obyvatelé a tedy i její stávající či potenciální specifičtí uživatelé.

Účastnický poplatek: 300,- Kč


Předpokládaná kapacita: 25 účastníků
Drobné občerstvení zajištěno. Náklady na stravné, cestovné, ubytování hradí vysílající organizace.

Program:

První den – 6. listopadu:
13:00 – 13:15 – přivítání
13:15 – 13:45 Proč knihovny a handicapovaní? Lucie Strbačková
13:45 – 14:25 Handicapy kolem nás – Barbora Uhlířová
14:30 – 15:10 Knihovní řád pro uživatele s mentálním postižením – Barbora Uhlířová
15:10 – 15:25 Přestávka
15:25 – 16:05 Asistivní technologie pro zrakově postižené nejen v knihovnách - Radek Pavlíček, Teresias MU Brno
16:05 – 16:35 Nabídka softwaru pro knihovny – IT služby – Adéla Zicháčková, TechSoup ČR, Sdružení VIA
16:35 – 17:15 Dobrá praxe z knihoven, diskuse
Michaela Vrběcká – Vysočina
Petra Mazáčová Olomouc

od 17:15 Exkurze v MVK Vsetín

Večer (od 19:00 hodin v knihovně) - neformální posezení a sdílení zkušeností. Možnost zahrát si hru Labyront


Druhý den 7. listopadu:
9:00 – 9:50 specifika čtenářství u jedinců se sluchovým postižením - Eva Souralová, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci
10:00 – 11:30 dobrá praxe z knihoven
Eva Vojtíšková – Brno
Petra Pekárková – Plzeň
Jana Hoferková – Zlín
Lucie Fialová a Ludmila Holbíková - Vsetín
11:30-11:45 diskuse, zhodnocení a ukončení semináře
Změny programu vyhrazeny, program aktualizujeme :)

 

přihláška

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Janošková, telefon: 734 417 893, e-mail: kjanoskova@mvk.cz

 

Možnosti ubytování ve Vsetíně
Knihovna se nachází v centru města (Vsetín, Dolní náměstí 1356). K přemístění nebudete potřebovat místní hromadnou dopravu. Vlakové i autobusové nádraží je cca 5 minut pěšky od knihovny. Mapa

 

Akce je pořádána ve spolupráci se Sekcí služeb osobám se specifickými potřebami SKIP a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.

Akce je finančně podpořena MK ČR a SKIP.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu