Domů > V knihovně ocenili nejlepší čtenářskou třídu

V knihovně ocenili nejlepší čtenářskou třídu

Kategorie: Čtení, Pro školy, Soutěže

Popis: V říjnu 2018 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol.

Do konce února 2019 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musí přečíst alespoň 2 knihy (z toho 1 knihu samostatně – doma, mimo školu), knížka musí být půjčena v daném období ve kterékoliv dětské knihovně, alespoň jednou od října do února třída navštíví knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitelé pak z jednotlivých listů poskládali Soutěžní čtenářský deník. Celkem se do soutěže přihlásilo 10 tříd a byl to boj do poslední chvíle a do poslední přečtené knihy.
Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve vsetínské knihovně ve čtvrtek 14. března. Pozvané třídy přišel pozdravit místostarosta města Vsetín Pavel Bartoň, který přítomné děti zaujal i pobavil informací, že kniha je úžasné zařízení, k jehož použití nepotřebují žádný PIN ani heslo.
A jak tedy  soutěž dopadla?
Zvítězila 3. třída ZŠ Integra s třídním učitelem Josefem Kovaříkem, která přečetla 254 knih.
Druhé místo získala 5. B ZŠ Luh s třídní učitelkou Pavlou Klišovou, zde se přečetlo 214 knih.
Třetí se umístila 5. C ZŠ Trávníky s třídní učitelkou Marií Pohunkovou. I zde se pilně četlo – 183 knih.
Ale nejsou to jen tato tři místa, která zvítězila, musíme pochválit i ostatní třídy, které se do soutěže zapojily a soutěž dokončily: 5. třída ZŠ Integra 126 knih, 3. B ZŠ Rokytnice 104 knih, 2.B ZŠ Ohrada 95 knih, 2. C ZŠ Ohrada 70 knih. Veliké poděkování patří zejména třídním učitelům, kteří žáky po celou dobu podporovali a motivovali.
Hlavní cenou této soutěže je noc strávená v knihovně v rámci Noci s Andersenem. Ocenění získali také knižní ceny, sladkosti, papírenské drobnosti a samozřejmě diplom. Partnerem soutěže byla i letos firma Austin Detonator s.r.o., za což jí patří veliké poděkování. „Jsme velmi rádi, že můžeme podporovat soutěž o nejlepší Čtenářskou třídu, jejíž cílem je motivovat děti ke čtení. Osobně jsem z výsledků byla mile překvapena a potěšilo mě, že výherní třídou byla právě ta nejmladší. Dokazuje to mimo jiné také výbornou spolupráci učitelů a rodičů, která je také velmi důležitá. Jen tak dále,“ řekla za Austin Detonator Kamila Janišová.
Slavnostní vyhlášení zpestřil „kulturním dárkem“ divadelní kroužek ZŠ Trávníky pod vedením paní vychovatelky Michaely Vráželové s představením Lema a Cipa na motivy židovských pohádek.
Ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková zve již teď na další ročník čtenářské třídy: „Soutěž Čtenářská třída je poměrně náročná, o to víc si vážíme toho, že vsetínské školy do ní jdou. Děkujeme zejména učitelům a učitelkám, kteří/které děti ke čtení motivují, a také sponzorovi celé akce – firmě Austin Detonator, díky níž mohly děti získat zajímavé ceny. Už nyní se těším na další ročník, který vyhlásíme v říjnu 2019.“
Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zapojeným třídám!

kj


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu