Domů > V knihovně jsme ocenili nejlepší čtenářskou třídu

V knihovně jsme ocenili nejlepší čtenářskou třídu

Kategorie: Čtení, Pro školy, Soutěže

Popis: A jak to dopadlo? Veliké poděkování patří zapojeným třídám a jejich třídním učitelům ...

V říjnu 2017 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. – 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2018 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musí přečíst alespoň 2 knihy (z toho 1 knihu samostatně – doma, mimo školu), knížka musí být půjčena v daném období ve kterékoliv dětské knihovně, alespoň jednou od října do února třída navštíví knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitelé pak z jednotlivých listů poskládali Soutěžní čtenářský deník. Celkem se do soutěže přihlásilo 12 tříd a byl to boj do poslední chvíle a do poslední přečtené knihy.

A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě skončila 5. A ZŠ Trávníky, která přečetla 238 knih.

Druhé místo získala 3. B ZŠ Ohrada, zde se přečetlo 172 knih. Tato třída obhajovala loňské vítězství.

Třetí se umístila 5. třída ZŠ Integra, i zde se pilně četlo – 164 knih.

Ale nejsou to jen tato tři místa, která zvítězila, musíme pochválit i ostatní třídy, které se do soutěže zapojily: 4. C ZŠ Trávníky – 119 knih, 2. B ZŠ Ohrada – 111 knih, 4. B ZŠ Luh – 104 knih, 3. třída ZŠ Liptál – 104 knih, 2. B ZŠ Rokytnice – 83 knih, 2. A ZŠ Ohrada – 80 knih, 3. B ZŠ Rokytnice – 68 knih, 4. třída ZŠ Integra – 68 knih, 3. B ZŠ Trávníky – 43 knih.

Veliké poděkování patří i třídním učitelům, kteří žáky po celou dobu podporovali a motivovali.

Hlavní cenou této soutěže je noc strávená v knihovně v rámci Noci s Andersenem. Dále se soutěžilo o setkání s Pavlem Čechem, divadelní vystoupení skupiny MALÉhRY s představením „Literární salón s ruským samovarem – Jak na příšery“, knižní ceny, sladkosti, papírenské drobnosti a samozřejmě diplom. Partnerem soutěže byla i letos firma Austin Detonator s.r.o., za což jí patří veliké poděkování.

Slavnostní vyhlášení, které proběhlo v knihovně ve čtvrtek 8. března, svým workshopem zpestřil Lukáš Kamas. Ten dětem představil africké bubny „dejmby“ a jiné hudební nástroje. Ukázal jim základy hry na nástroje, jak udělat ticho, ale taky jak sladit rytmus všech nástrojů dohromady.

 Ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková zve již teď na další ročník čtenářské třídy: „Jsme moc rádi, že soutěž se setkala se zájmem škol a už teď se těšíme na další ročník, který vyhlásíme v říjnu 2018. A ani v tomto roce nebudou chybět zajímavé ceny, takže bude o co soutěžit. Proto nechť třídy neváhají a hlásí se!

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zapojeným třídám!

Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu