Domů > Nejlepší knihovnice vsetínského okresu jsou z Valašského Meziříčí

Nejlepší knihovnice vsetínského okresu jsou z Valašského Meziříčí

Kategorie:

Popis: Ve čtvrtek 16. června se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté.

Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2021.

Smyslem ocenění je vyjádřit uznání knihovníkům za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín. Ocenění může být uděleno jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin.

Ocenění si odnesly za vynikající práci v knihovně, rozvoj dětského čtenářství a práci s dětským čtenářem, knihovnice Městské knihovny Valašské Meziříčí, Pavla Holmanová a Irena Kročilová. Převzaly ocenění a diplomy z rukou starosty města Vsetína Jiřího Růžičky a ředitelky MVK Vsetín Daniely Divínové. K úspěchu knihovnicím pogratulovala také ředitelka jejich knihovny Zdeňka Smahlová. Vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín Věra Pelcová se připojila ke gratulacím a vyzdvihla mnohdy náročnou a obětavou práci nejen oceněných knihovnic.

Po slavnostním vyhlášení následovala odborná část programu, ve které zaznělo mnoho zajímavých příspěvků: Roboti a virtuální realita – proč právě do knihoven? (Bc. P. Románková, MVK Vsetín), Jak postavit dobrou knihovnu – rady a tipy, jak uspořádat prostory v knihovně včetně příkladů dobré praxe (Mgr. L. Dostálová, Moravská zemská knihovna v Brně), Jak uspět s knihovnou v soutěži Vesnice roku a stát se Knihovnou roku 2022? Co potřebují dnešní knihovny? (Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová), S knížkou do života -BOOKSTART – i malá obec se může zapojit (Ing. D. Divínová, MVK Vsetín), Knihovna propaguje obec, obec propaguje knihovnu – nebojme se komunikovat (Mgr. K. Janošková, MVK Vsetín). Z uvedených prezentací jasně vyplynulo, že důležitou roli, která rozhoduje o atraktivnosti knihovny, sehrává interiér, kvalita knihovního fondu, ale i osobnost knihovníka, nabídka akcí či schopnost najít partnery či dobrovolníky v obci.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.

kj

 

 

 


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu