Domů > Vyhlašujeme soutěž na nové logo

Vyhlašujeme soutěž na nové logo

Kategorie:

Popis: Masarykova veřejná knihovna Vsetín vyhlašuje soutěž na nové logo včetně komplexního řešení vizuální identity.

Proč?
Masarykova veřejná knihovna Vsetín (MVK) vyhlašuje soutěž na nové logo / logotyp organizace včetně dalších prvků jednotného vizuálního stylu. Nový jednotný vizuální manuál nahradí stávající podobu grafické prezentace Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s ohledem na komunikaci směrem k veřejnosti, uživatelům, návštěvníkům, partnerům, ale také v interní komunikaci.

Co očekáváme?
Vyzýváme nadšence a kreativce, fyzické i právnické osoby, aby zaslali své návrhy.
Od nového loga očekáváme originalitu, jednoduchost, výstižnost a vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace.
Nemáme žádná omezení, co se týče barevnosti, ani v jiných oblastech – hledáme něco zcela nového, nápaditého, jednoduchého, trvalého. Je nám sympatický ihned rozpoznatelný, jednoduchý prvek, variabilně použitelný, ale netrváme na něm.

 

Pro ty, kteří naši knihovnu neznají (opak je ale výhodou), přikládáme malé představení:
Vsetínská knihovna slaví v roce 2021 sto let, je to tedy dáma s tradicí a důvěryhodností. Na druhou stranu, ani při tomto úctyhodném věku ji nejsou cizí nové myšlenky, umí jít s dobou ba v mnohém ji i vizionářsky předvídat. Reaguje na nové trendy, technologie a informační dění ve společnosti, v digitálním i online světě, které zprostředkovává všem. Její prioritou je samozřejmě stále podpora čtenářské gramotnosti, čtení ve všech podobách, knihy a vše další s tímto spojené. Zároveň se ale cca od 90. let minulého století začala (stejně jako mnoho jiných knihoven v ČR) proměňovat z půjčovny knih na kulturní, komunitní a vzdělávací centrum ve Vsetíně, které navštěvuje každý 3. obyvatel města. Ve svých aktivitách ovlivňuje a
zasahuje knihovna široké spektrum uživatelů od miminek, rodin s dětmi, školáků a studentů až po seniory. Všem nabízí kromě čtiva také prostor pro trávení volného času, studium a celoživotní vzdělávání. Je místem sociálního kontaktu, setkávání lidí, místem pro diskuzi. Je partnerem mnoha jednotlivcům i organizacím, propojuje, aktivizuje, pomáhá. Svou činnost staví na otevřenosti, rovnosti a demokracii. Jejich služeb využívají lidé nejrůznějšího věku, sociálního postavení, národnosti, vyznání… Přes pokrokové myšlenky knihovna zároveň ctí tradici, historické kořeny a napomáhá k tomu, aby nebyla zapomenuta více či méně známá místa, osobnosti i události vsetínského regionu. Svou činnost staví na otevřenosti, rovnosti a demokracii. Více info na www.mvk.cz, sociální sítě knihovny nebo při osobní konzultaci.

Průběh soutěže:

1. kolo:
V prvním kole budou porotou (5-ti člennou vč. externího grafického konzultanta) vybrány ty nejlepší návrhy. Účastníci 1. kola nebudou finančně ani jinak odměněni. Neúspěšné návrhy vrátíme na vyžádání, jinak budou anonymizovány. Předpokládáme, že návrhy prvního kola se zaměří primárně na logotyp. Následné dopracování vizuálního stylu a zpracování do grafického manuálu by pak bylo předmětem 2. kola (předkladatel s touto 2. fází dopracování do podoby vizuálního stylu musí počítat). 

Pokud by předkladatel byl schopen předložit pouze návrh loga, bez možnosti dopracování vizuálního stylu a zpracování grafického manuálu, bude finančně odměněn pouze za tuto část, s tím, že svůj návrh poskytne k dalšímu dopracování (finanční výši sdělíme na vyžádání).

Termín uzávěrky 1. kola je 30. dubna 2021.

2. kolo:
Tvůrci vybraných návrhů budou vyzváni k jejich prezentaci, dovysvětlení a dotvoření
celkového vizuálního stylu a zpracování grafického manuálu.
S autorem vybraného vítězného návrhu budou dojednány další náležitosti včetně
finančního ohodnocení (MVK má pouze omezené finanční prostředky na tuto akci. Naše finanční možnosti sdělíme zájemcům po vyžádání předem). Ostatní návrhy z 2. kola nebudou finančně ani jinak hodnoceny. Na vyžádání budou vráceny zpět nebo anonymizovány. Termín dokončení 2. kola bude řešen individuálně s tvůrci vybraných návrhů.

 

Kdy a kam posílat návrhy:
Své návrhy (návrh loga – viz 1. kolo) zasílejte pouze elektronicky na e-mail: logo@mvk.cz ve formátu pdf.
V případě zaslání většího objemu dat využijte externího online úložiště (např. uschovna.cz atp.). Vždy Vám přijde potvrzenío obdržení zásilky.

Termín: 30. dubna 2021
Bližší informace získáte na e- mailu: logo@mvk.cz nebo na telefonu: +420 734 417 893.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu