Zdraví Vám nedovolí přijít? Nechte si knihy donést

MVK nabízí na území města Vsetína službu donášky do domu registrovaným uživatelům MVK, jejichž trvalý nebo krátkodobý zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu MVK.

Služba je poskytována zaměstnanci MVK nebo dobrovolníky. Služba je poskytována uživatelům s platnou registrací na základě žádosti, zaslané registrovaným uživatelem na e-mail: centralnipujcovna@mvk.cz. Donáška je realizována nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. Zaměstnanci MVK a dobrovolníci prokazují při předávání dožádaných knihovních jednotek písemným pověřením MVK.

Uživatel je povinen si obsah donášky zkontrolovat a potvrdit její převzetí podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta. Druhý výtisk výpisu si uživatel ponechá. Podpisem jednoho výtisku výpisu čtenářského konta při převzetí donášky vyslovuje uživatel souhlas:

a) s donáškou do místa pobytu, které je uvedeno v žádosti,

b) se sdělením místa pobytu třetí osobě,

c) k použití nepovinných údajů (telefon, e-mail) za účelem komunikace k zajištění donáškové služby.