Domů > 3D tisk v knihovně

3D tisk v knihovně

3D tisk pro veřejnost

Podmínky užití služby v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

3D tisk pro veřejnost je v Masarykově veřejné knihovně Vsetín (dále jen MVK) umístěn

v prostorách K klubu ve 3. patře hlavní budovy na Dolním náměstí 1356, Vsetín.

Nabízenou službu 3D tisku může využít pouze registrovaný uživatel s platným knihovním

průkazem (dále zadavatel 3D tisku), pro nekomerční užití.

 3D tisk v MVK není samoobslužný – objednávka se vždy zadává v konzultaci s přivolaným

knihovníkem-3D tiskařem ohledně ceny, barvy a dalších náležitostí.

Zadavatel 3D tisku si může předmět 3D tisku vyhledat na internetu v MVK, příp. přinést

vlastní návrh na svém flash disku (soubory z volně dostupné databáze Thingiverse.com nebo

uživatelovy 3D modely, pouze ve formátu STL)

 O přijetí a termínu vyhotovení zakázky rozhoduje knihovník-3D tiskař.

3D tisk je limitován počtem 3 tisky (tj. 3 kusy) / 1 zakázka zadavatele 3D tisku.

Doba jednoho tisku nesmí přesáhnout 3 hodiny a provozní dobu MVK.

Je povolen pouze jednobarevný tisk. Zadavatel 3D tisku si s knihovníkem-3D tiskařem tedy

dohodne barvu, velikost, s tím související čas tisku a cenu.

Cena zakázky je stanovena podle délky spotřebovaného materiálu při každém jednom tisku:

- do 3 999 mm 10 Kč

- 4 000 až 7 999 mm 20 Kč

- 8 000 až 11 999 mm 30 Kč

- od 12 000 mm 40 Kč

Cenu za 3D tisk uhradí zadavatel 3D tisku zaměstnancům K klubu až při vyzvedávání

hotového tisku.

Kontakt na hlavního knihovníka, 3D tiskaře

Mgr. Michal Kovář (tel: +420 602 591 412; e-mail: mkovar@mvk.cz)


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu