Domů > Tipy pro knihovny

Tipy pro knihovny

Knihovny a instituce
 

Ministerstvo kultury České republiky

Zlínský kraj

***

Národní knihovna ČR  , NKP- sekce pro knihovníky

Moravská zemská knihovna - Brno

Krajská knihovna FB Zlín

Městská knihovna Valašské Meziříčí

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana - Uherské Hradiště

Knihovna Kroměřížska

***
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 

Zlatý fond české a světové literatury

co by v knihovně nemělo chybět - doporučení NKP:

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/akvizice/01_Akvizice.htm

 

Knihovnické weby a portály
 

Knihovna.cz - služby a informace pro knihovny, které připravuje KISK FF Masarykovy univerzity Brno a partneři
(kurzy, bezbariérová knihovna, nástroje, výzkumy a další)

Centrální portál knihoven - centrální portál českých knihoven vám v budoucnu umožní získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli
 

Vybavení knihoven, pomůcky
 

Ceiba - TÚK - knihovnické tiskopisy, pomůcky, regálové systémy, doplňky
 

Automatizovaný knihovní systém
 

Verbis - KP-SYS s. r. o. Sezemice - Knihovnický systém Verbis je nástupcem a pokračovatelem svých známých předchůdců Kpsys, Kpwin i KpwinSQL.
 

Šablony webů pro knihovny
 

Webknihovna.cz - šablonu poskytuje Knihovna města Hradce Králové
Portál webovky.knihovna.cz - Projekt Webovky vznikl za spolupráce MZK v Brně a KISK MU v Brně
 

Náměty na kulturní a vzdělávací akce
 

Databanka vzdělávacích knihovnických programů
Nabídka témat pro vzdělávací aktivity (přednášky, besedy)
Besedník.cz - Databáze přednášejících na besedách
Klub dětských knihoven SKIP
KDK ZK

 

Literární weby a portály
 

Portál české literatury
iLiteratura - o literatuře v celém světě i doma
DatabazeKnih.cz
Čítárny.cz

 

Periodika
 

Čtenář - měsíčník pro knihovny

Ikaros - elektronická časopis o informační společnosti

Knihovna plus - knihovnická revue

Bulletin SKIP

DUHA - informace o knihách a knihovnách z Moravy

Knihovnický zpravodaj - Vysočina

Knihovnicko-informační zpravodaj U nás

 

 

Soutěž pro knihovníky okresu Vsetín

 

Vyhlášení soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín

Podmínky soutěže

Nominační formulář


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena