Domů > Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Kategorie:

Popis: Ve čtvrtek 11. června 2020 se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté.

Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2019.
Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních i krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje úroveň okresní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak knihovnám okresu veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obci“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb MVK Vsetín a dodala: „Některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními složkami obce a organizacemi, a proto chce MVK Vsetín ty nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním veřejnosti o jejich úsilí“.
Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od r. 2009. Ocenění může být uděleno jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin jako například práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a tak podobně. Udělují se maximálně 2 ocenění.
Za rok 2019 byly oceněny Renáta Holčáková, Místní knihovna ve Velkých Karlovicích – za vynikající práci v knihovně, za úpravu prostor a vytvoření dětského koutku, za rozšíření služeb a aktivit knihovny a za zvýšení návštěvnosti a zájmu občanů o knihovnu a Zdenka Haplová, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, za podporu čtenářství, za iniciativu při modernizacích interiérů knihoven a za příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Vsetín. Letos bylo uděleno i mimořádné poděkování za netradiční přístup k výpůjční službě obci Huslenky. Za knihovnu přístupnou i mimo provozní dobu přijala poděkování místostarostka obce Lucie Strbačková. Slavnostního setkání se účastnili i představitelé obcí (jako zřizovatelé knihoven) – starostové a starostky či jejich zástupci. Přítomné hned v úvodu přivítal starosta města Vsetína Jiří Růžička. Jeho předřečníkem, který hned v úvodu vyzdvihl důležitost vzdělání a knihoven jako vzdělávacích institucí, byl Jan Ámos Komenský (jehož skvěle ztvárnil vsetínský knihovník Bedřich Pišťák).

Přínosnými body programu byly příspěvky z prostředí knihoven. Do Vsetína zavítal Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, který ve svém příspěvku s názvem „Obecní knihovny jako nástroj demokratizace společnosti, prostor pro vytváření kritické a aktivní společnosti“ srovnal výstupy z výzkumu Jiřího Mahena z roku 1928 s odpověďmi z dnešní doby. Výzkum se zaměřuje na otázky spojené s vývojem veřejných knihoven, udržením čtenářů, zabývá se knihovnami jako sítí fungující ve prospěch všech občanů, podporující tvůrčí činnost národa a spolupracující se školami. Již z Mahenových závěrů vyplývá, že knihovny plní sjednocující úlohu společnosti.
V další prezentaci seznámil účastníky programu ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm a předseda komise „Knihovna roku“ Bc. Pavel Zajíc s výsledky své hodnotitelské cesty po knihovnách ČR, z nichž jako vítězná vyšla knihovna ve Větrném Jeníkově v kraji Vysočina.

V závěru ještě vsetínská knihovnice Bc. Zdenka Haplová pohovořila ve svém příspěvku „Čtenáři a jejich potřeby v malých obcích aneb Jak mít své čtenáře přečtené“ o tom, jak by mohla nebo měla vypadat dobře fungující obecní knihovna a v ní ten správný aktivní knihovník.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.

kj


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena
Prozkoumat knihovnu