Domů > Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Nejlepší knihovnice vsetínského okresu byly oceněny

Kategorie:

Popis: Ve čtvrtek 15. března se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté.

Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2018.
Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních nebo krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje úroveň okresní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak knihovnám okresu veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obci“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb MVK Vsetín a dodala: „Některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními složkami obce a organizacemi, a proto chce MVK Vsetín ty nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním veřejnosti o jejich úsilí“.
Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od r. 2009. Odměna může být udělena jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin jako například práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a tak podobně. Udělují se maximálně 2 ocenění.
V letošním ročníku získaly ocenění: Jarmila Křenková, Obecní knihovna Bystřička, za vynikající práci v knihovně, za úpravu prostor pro pořádání akcí v knihovně, za rozšíření služeb a aktivit knihovny, za zvýšení počtu čtenářů, výpůjček a návštěvníků knihovny, a Renata Vinklerová, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm za podporu čtenářství - pořádání besed a lekcí informačního vzdělávání pro základní školy, za iniciativu při modernizací interiéru knihoven a za příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Rožnov pod Radhoštěm. Na Rožnovsku jsou již všechny obecní knihovny nové nebo rekonstruované.
Slavnostního setkání se účastnili i představitelé obcí (jako zřizovatelů knihoven) – starostové a starostky či jejich zástupci. Přítomné přivítala místostarostka města Vsetín Simona Hlaváčová, která vyzdvihla důležitost knihoven v obcích. Často jsou jediným místem, kam lidé přichází nejen za četbou, ale také za vzděláním, kulturním vyžitím nebo vlídným slovem či sociálním kontaktem. Zároveň sem přicházejí s důvěrou bez ostychu a obav.
Na akci zazněly také dva odborné knihovnické příspěvky. V prvním představila Marie Šedá, metodička Vědecké knihovny v Ostravě standardy pro dobře fungující knihovnu. Poukázala na důležitá kritéria, která dělají dobrou knihovnu: kvalitní knihovní fond, prostory a vybavení, výpůjční doba, personál, propagace a web a v neposlední řadě finance. Na svou kolegyni navázala v praktickém příspěvku Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy. Zmínila několik nešvarů v interiérech i exteriérech knihoven, které mohou významně ovlivnit návštěvnost knihoven.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.


Doplňující fotografie

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena
Prozkoumat knihovnu