Domů > Pro knihovny

Pro knihovny

Malé regionální projekty SKIP v roce 2021 – vyhlášení

SKIP region Velká Morava vyhlásil pro rok 2021 tzv. malé regionální projekty.

Celý článek

Malé regionální projekty SKIP v roce 2021 – vyhlášení

SKIP region Velká Morava vyhlásil pro rok 2021 tzv. malé regionální projekty.

Od pondělí 15. 2. 2021 mohou knihovny půjčovat přes výdejní okénko

Informace o provozu knihoven.

Výdejní okénko v provozu

Výpůjční služby poskytujeme formou výdejního okénka, uživatelé se zdravotním...

Pomáháme telefonicky seniorům s registrací na očkování proti Covid-19

V knihovně pomůžeme seniorům s registrací na očkování proti koronaviru. Volejte...

Všechny aktuality

Regionální funkce

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) knihovnické služby.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila Masarykovu veřejnou knihovnu výkonem regionálních funkcí pro okres Vsetín.
Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb.jsou regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.
Financování
Regionální funkce v okrese Vsetín jsou financovány z dotace Zlínského kraje.
Základní cíl
zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
koordinace odborných činností knihoven
Služby poskytované regionálním střediskem
Poradenská a konzultační činnost
Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Zpracování statistiky o činnosti základních knihoven
Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obcí
Základní servis informačních a komunikačních technologií


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena
Prozkoumat knihovnu