Domů > Změny v ročním statistickém výkaze a deníku knihovny v roce 2019

Změny v ročním statistickém výkaze a deníku knihovny v roce 2019

Kategorie:

Popis: Ve výkaze a v deníku za rok 2019 se objeví dva nové údaje a to v souvislosti s vykazováním akcí, které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna.

Ke změně se přistoupilo z důvodu měnících se funkcí knihoven, které se stávají komunitními centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení. Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak poskytuje. Tento jev se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování.

Ve výkaze proto bude rozšířen:

  • oddíl II. Uživatelé o řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem"
  • oddíle IV. Další údaje o řádek č. 0418 "Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem"

Tyto změny se promítnou také v Deníku knihovny na roky 2019/2020:

Již od začátku roku 2019 by se knihovny měly soustředit na vykazování těchto nových akcí a návštěvníků a vést si náležité podklady, které pak využijí při vyplňování statistického výkazu za rok 2019.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena