Domů > Vsetínská knihovna získala ocenění „Kamarádka knihovna“

Vsetínská knihovna získala ocenění „Kamarádka knihovna“

Kategorie:

Popis: V úterý 4. června 2019 byly v Klementinu vyhlášeny ceny soutěže Kamarádka knihovna 2018-2019. Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.

První místo v kategorii nad 15 000 obyvatel získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

A jaká byla pravidla? Do této celorepublikové soutěže se mohla zapojovat dětská oddělení obecních a městských knihoven, což jsou půjčovny, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi. Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let.

Hlavními kritérii, které posuzovala odborná soutěžní komise, byla:

  • Spokojenost dětí s knihovnou

  • Týdenní provozní doba oddělení pro děti

  • Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci

  • Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele – ve Vsetíně je to 39,23

  • Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2018

  • Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2018

  • Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK).

  • Kvalita webových stránek knihovny pro děti

Doplňková soutěžní kritéra, která se týkala pouze nejlepších knihoven, byla posuzována na místě. Patřil zde například počet spolupracujících institucionálních partnerů, rozsah a úroveň elektronických služeb, prostředí knihovny, rodinné aktivity a celkový dojem.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín v roce 2018 uspořádala pro děti 530 kulturních a vzdělávacích akcí. Ve Vsetíně je přes 51% dětí do 15 let registrováno v knihovně, což je 1690 osob. Při provozní době 42 hodin týdně činí výpůjčka na jedno dítě v průměru 39,23 titulů za rok. Převážná péče o dětské čtenáře spočívá na bedrech dětských knihovnic z knihoven Dolní náměstí, Luh a Rokytnice - Ludmile Holbíkové, Pavlíně Panovcové, Romaně Kurišové, a Lence Šebelové. Těm patří největší poděkování. Přejeme jim hodně energie a sil do další práce a mnoho spokojených dětských uživatelů.

Celkové výsledky soutěže:
Kategorie do 15 000 obyvatel:
3. místo - Knihovna manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem; 2. místo - Městská knihovna Nová Paka; 2. místo - Městská knihovna Rokycany; 1. místo - Městská knihovna Dobříš

Kategorie nad 15 000 obyvatel:
3. místo - Knihovna města Plzně; 3. místo - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně; 2. místo - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

1. místo - Masarykova veřejná knihovna Vsetín


Video

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena
Prozkoumat knihovnu