Domů > Projekt Senioři v komunitní knihovně

Projekt Senioři v komunitní knihovně

O programu: Program zaměřený na podporu aktivního stáří realizovala v období 08/2007 - 07/2008 Nadace OSF Praha za finanční podpory Nadace České spořitelny. Cílem programu byla podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky pro uplatnění aktivních seniorů prostřednictvím nejrůznějších dobrovolných aktivit. Více informací najdete na stránkách nadace: www.osf.cz

 

 

Doba trvání projektu: 08/2007 - 07/2008

 

Text o projektu:

Cílem projektu je aktivizace seniorů v obci, vytvoření podmínek pro uplatnění seniorů v komunitní knihovně a předání zkušeností prostřednictvím metodiky „Oslovení aktivních seniorů" dalším knihovnám. Multiplikačním efektem je pak aplikace metodiky pro mikroregion s využitím regionálních funkcí knihoven.V rámci programu se Masarykově veřejné knihovně Vsetín podařilo nastartovat nový způsob komunikace s aktivními seniory ve městě a vytvořit seniorský lektorský tým, který je začleněn do struktur knihovny. Díky seniorskému týmu vznikají v knihovně nové aktivity a programy pro seniory, iniciované a lektorsky vedené aktivními seniory. Mezi ty nejvýznamnější patří například Akdademický rok pro seniory, který je v knihovně realizován i nadále.

 

Aktivity:

- Vytipování a oslovení seniorů dle metodiky
- Vytvoření konzultačního lektorského seniorského týmu 
Vzdělávací aktivity ve spolupráci s lektorským týmem seniorů:
- Akademický rok 2007/2008
- Kurzy informační gramotnosti
Komunitní aktivity ve spolupráci s lektorským týmem seniorů:
- večerní besedy pro veřejnost
- tvůrčí aktivity (tradiční řemesla, ruční výroba)
- mezigenerační programy 
- Čteme společně v knihovně
- Senior klub v sídlišti Luh
a další

Metodika:

V rámci projektu je zpracovávána metodika, která může pomoci i dalším knihovnám v oslovení aktivních seniorů v místě.

 

Kontakt:
Kateřina Janošková


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu