Domů > Projekt Barevný svět poznávání

Projekt Barevný svět poznávání

Informační gramotnost - schopnost efektivně vyhledávat informace na dané téma, zpracovávat je a hodnotit, využívat důvěryhodné zdroje, vytvořit text, schopnost pracovat s informacemi bezpečně, nepodléhat manipulaci, umět argumentovat, formálně upravovat a také prezentovat. To je jen stručný výpis dovedností informačně gramotného člověka, dovedností, které v dnešní informačně přehlcené době ocení všichni - od malých dětí až po seniory. Učit především mladé lidi - žáky a studenty, informační gramotnosti atraktivním a efektivním způsobem si dala za cíl i vsetínská knihovna v novém projektu Barevný svět poznávání - Informačním vzděláváním k rozvoji regionů.

Cílem projektu je proškolit knihovníky pracující s mládeží a připravit je k tomu, aby mohli metodicky vést tzv. lekce informačního vzdělávání pro školy. Do projektu jsou zapojeni také knihovníci z Turčianské knižnice v Martině, kteří nabyté zkušenosti mohou praktikovat doma na Slovensku.

V březnu proběhl první vzdělávací seminář, kterého se zúčastnilo téměř 40 knihovníků z okresu Vsetín a martinského regionu. Přítomní se dozvěděli o nových metodách a technikách, které si také mohli hned prakticky vyzkoušet v roli žáků. V květnu a červnu se uskutečnily stáže pro knihovníky, během kterých již informační lekce absolvovalo 13 tříd ze Vsetína a okolí. Informační vzdělávání pracuje také se zajímavými občanskými tématy, která s povděkem kvitují i školy (například rychločtení, regionální tématika, mediální výchova, bezpečnost na internetu a další).

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů.

Realizace projektu: rok 2014

Kontakt: Kateřina Janošková


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu