Domů > Projekt 700 let výročí Vsetína

Projekt 700 let výročí Vsetína

Nejen vsetínští rodáci

Cíl projektu: zapojení veřejnosti do komunitního života města v rámci jubilejního roku a zmapování úspěchů a aktivit vsetínských rodáků.

V rámci projektu proběhl cyklus besed se vsetínskými rodáky. Seriál, byl věnován významným osobnostem, jež jsou svými kořeny spjaty s naším městem ať již v oblasti kultury, sportu, vědy nebo historie. V průběhu roku 2008 se uskutečnilo 12 besed a pořad si hned od počátku našel své pravidelné příznivce.

Doba trvání projektu: leden - prosinec 2008

Lidé a události v proměnnách doby

Cíl projektu: představit a připomenout děje a osobnosti, které byly v novodobých dějinách Vsetína důležité, vytvořit „živou" výstavu, kde budou lidé poznávat sebe a své předky

Díky projektu byly sesbírány, zpracovány a odborně přípraveny profesionální i neprofesionální fotografie z historie města, které byly prezentovány veřenosti formou výstavy.

Akce podpořeny z grantového programu k výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Vsetín.


Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín | Ochrana osobních údajů
Všechna práva vyhrazena
Slavíme 100 let
Prozkoumat knihovnu