Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Karel Bubela

* 20. 2. 1846, Vsetín - ♰ 6. 2. 1908, Vsetín
politik

Karel Bubela se narodil ve vsetínské evangelické rodině, která původně žila na Dolní Jasence, kde byla kolébka rodu vsetínských Bubelů, jehož zakladatelem byl Jan Bubela, který do Vsetína přišel z Hovězí. V Bubelově rodu ctili tradici a výrazně se účastnili předtolerančního hnutí evangelíků na Valašsku. Dědeček Karla Bubely býval vsetínským městským radním a byl vyznamenán zlatým křížem za zásluhy. Otec Karla Bubely se vyučil ševcem, ale brzy se začal živit obchodem. Vystavěl hostinec a lázně v Lázkách, kde prožil Karel se svými sourozenci dětství. Otec Josef Bubela byl zvolen prvním radním a později vsetínským starostou.
Karel Bubela vychodil evangelickou školu ve Vsetíně, vystudoval reálku v Brně a Praze. Po technických studiích v Praze se začal zabývat obchodem se dřevem. V roce 1871 se oženil s Barborou Drahokoupilovou z Dolních Bučic v Čechách. V témže roce založil se svým otcem a bratrem firmu "Bratři Bubelové", obchod dřevem. Později tato firma převzala továrnu na nože, kterou založili společníci bratři Pokorní a Jarošek.
V roce 1878 přijal kandidaturu na poslance Zemského sněmu za českou stranu národní. V tomto prvním politickém střetu odešel poražen. Již za šest let se situace změnila natolik, že Karel Bubela byl zvolen jednomyslně, což se opakovalo v následujících letech ještě třikrát. Jako poslanec Moravského zemského sněmu se zabýval především otázkami hospodářství, správy daní, bankovnictvím. Byl místopředsedou sněmovního finančního výboru a uznávaným odborníkem při sestavování zemského rozpočtu. Později se stal předsedou finančního výboru zemského sněmu, výrazně ovlivnil udělování subvencí a podpor opomíjenému Valašsku. O jeho činnosti se psalo s uznáním i v novinách jeho politických protivníků. Karel Bubela byl nejvýznamnějším ze všech vsetínských rodáků, kteří kdy zasáhli do politického života.
Zemřel ve Vsetíně v domě, který si nechal postavit podle návrhu stavitele Michala Urbánka.

 

Zdroj:
BALETKA, Ladislav. Významné osobnosti našeho města: Karel Bubela. Zpravodaj města Vsetína. 1999, č. 4, s. 14-15.
Zdroj fotografie:
Fotoarchiv Muzea regionu Valašsko.

 


 

Výběrová bibliografie Karla Bubely dostupná v MVK:

  • Průvodce po umělecké valašské národopisné výstavě na Vsetíně. Spolu s Josefem Válkem. Vsetín: Výbor české umělecké výstavy venkovské, 1892. s. 89.

 

Další informace o Karlu Bubelovi:

  • BALETKA, Ladislav. Významné osobnosti našeho města: Karel Bubela. Zpravodaj města Vsetína. 1999, č. 4, s. 14-15.

  • Karel Bůbela: podnikatel, politik a vsetínský rodák. Valašský deník. 2013, č. 29 (4.2.2013), s. 8 příl. Naše Valašsko.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 49.

  • Kdo byl kdo - Karel Bubela. Vsetínské noviny. 2004, č. 15 (27.8.2004), s. 3.

  • Masarykův slovník naučný: Díl I. 1925. s. 663.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 606.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 20.

  • Vsetín část dvacátá. Naše Valašsko. 1997, č. 46 (18.11.1997), s. 12.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena