Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Emil Čermák

* 5. 7. 1864, Valašské Meziříčí - ♰ 10. 8. 1949, Praha
publicista

Emil Čermák se narodil ve Valašském Meziříčí, kde také absolvoval gymnázium. V letech 1883-1885 studoval práva na UK v Praze, ale studia nedokončil a věnoval se žurnalistice, kde působil pod pseudonymem Emil Kozák. Byl redaktorem deníku Čech a později Národních listů, které pak v následujícím roce vydával vlastním nákladem. Když v roce 1893 spojením Moravských listů a Pozoru vznikly Lidové noviny stal se Emil Čermák jejich prvním šéfredaktorem. Řídil je do roku 1895. Tehdy se přestěhoval do Sofie, kde působil až do roku 1914 jako novinář bulharského tisku a stal se zpravodajem mnoha světových listů. V letech 1900-1914 byl rovněž zástupcem Petrohradské telegrafní agentury v Sofii.
Na začátku první světové války se zapojil do protirakouského odboje. Byl pověřen politickým posláním ve Švýcarsku a při návratu byl v roce 1915 zatčen a až do amnestie v roce 1917 internován. Po propuštění se vrátil do Bulharska, kde založil Čs. národní radu a stanul v jejím čele. Byl přítelem prezidenta T.G. Masaryka a v roce 1919 se odešel do Prahy a začal pracovat v tiskovém odboru ministerstva zahraničních věcí. V následujícím roce byl jmenován ředitelem Československé tiskové kanceláře, kterou řídil deset let. V letech 1930-1938 byl profesorem Svobodné školy politických nauk v Praze, kde přednášel žurnalistiku. Rád se vracel do rodného kraje. Účastnil se prvního Valašského roku v rožnovském Valašském muzeu v přírodě. Zemřel v Praze.

Zdroj:
Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 606.
Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 9, s. 9 příl.

 


 

Další informace o Emilu Čermákovi:

  • Český biografický slovník XX. století: 1. díl, A-J. Praha, 1999. s.196.

  • Emil Čermák. Kulturně historický kalendář. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1984, č. 7, s. 18; 1988, č. 12, s. 26-27; 1989, č. 7-8, s. 25-26.

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 64.

  • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 606.

  • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 24.

  • Šipinky: časopis pro kulturu a společenský život města Valašského Meziříčí. 1998, č. 9, s. 9 příl.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena