Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Metoděj Jahn

* 14. 10. 1865, Valašské Meziříčí - ♰ 14. 9. 1942, Hranice
spisovatel, pedagog

Metoděj Jahn se narodil ve Valašském Meziříčí. Byl jedním z prvních žáků tamního gymnázia, ve kterém aktivně pracoval ve studentském literárním kroužku. Své první básně uveřejňoval pod pseudonymem M. Hanuš v almanachu Zora. Po maturitě složil doplňovací zkoušku na Učitelském ústavu v Brně a v roce 1887 se stal učitelem v Zašové. V roce 1890 mu Josef Václav Sládek otiskl v Lumíru povídku Přes práh dětství a pomohl mu i při vydání první knihy Z temných i světlých cest (1894). V roce 1891 se oženil a v Zašové se manželům Jahnovým narodilo pět dětí. Během jeho působení zde vznikla i řada knih, např. Údolím života(1902), Kruhy na vodách (1903), Polní růže (1909). Přestože obec měla krásné okolí, životprostých lidí byl velmi těžký, a proto je jeho literární dílo dosti chmurné. Roku 1901 byl jmenován správcem jednotřídní školy v Komárovicích a zde dozrálo jeho spisovatelské mistrovství. Ve svých povídkách vytvořil typy moudrých starců, lidí spjatých s rodnou zemí. Nejlepší knihu povídek Ráj a jiné povídky psal v době první světové války, kdy mu zemřely tři dcery. V roce 1919 se stal ředitelem školy v Rožnově pod Radhoštěm a byl jmenován členem Československé akademie věd a umění. Jeho literární tvorba se prosvětlila, literární jazyk byl častěji kořeněn nářečními výrazy. Jeho dílo uzavřely vzpomínky na život komárovických dětí i na vlastní dětství (Jarní píseň 1939), za kterou dostal národní cenu. Zemřel nečekaně 14. září 1942 v Hranicích. Je pohřben na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 105.
Zdroj fotografie: Valašské muzeum v přírodě. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Metoděje Jahna dostupná v MVK:

 

Knihy

 • Bloudění. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1964. 233 s.

 • Duhová vidma. Praha: Otto, 1907. 235 s.

 • Horští lidé. Brno: Moravské kolo spisovatelů, 1927. 77 s.

 • Jarní píseň. Brno: Moravské kolo spisovatelů, 1940. 236 s.

 • Kruhy na vodách. Praha: Nakladatelské družstvo Máje. 263 s.

 • Nevzešlo ráno. Praha: Otto. 260 s.

 • Písně rodného kraje. Olomouc: R. Promberger, 1946. 418 s.

 • Polní růže. Praha: Bursík a Kohout, 1909. 116 s.

 • Procitnutí. Ostrava: Profil, 1979. 432 s.

 • Ráj a jiné povídky. Olomouc: R. Promberger, 1916. 177 s.

 • Rozběhlé pěšiny. Olomouc: R. Promberger, 1937. 303 s.

 • Selský práh. Ostrava: Profil, 1966. 290 s.

 • Slunečná paseka. Olomouc: R. Promberger, 1937. 331 s.

 • Stopy v rosách. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1969. 278 s.

 • Tichá dolina. Olomouc: R. Promberger, 1937. 313 s.

 • Tiché světy. Praha: Otto, 1905. 259 s.

 • Údolím života. Praha: Otto. 375 s.

 • Z temných i světlých cest. Praha: F. Šimáček, 1894. 143 s.

Články

 • Krajinská výstava Valašska a mor.-slezského Pobezkydí. Bezkydy - Jeseníky. 1932, roč. VI, č. 6, s. 133-134.

 • Letní večer. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 3, s. 109.

 • Naše hory. Bezkydy - Jeseníky. 1932, roč. VI, č. 6, s. 133.

 • Naše hory. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1929-1930, roč. I, č. 1, s. 10.

 • Pozdrav mistru našeho Valašska J. N. Poláškovi. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 3, s. 148.

 • Pozdrav. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 97-98.

 • Rudolf Schlattauer. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1968, roč. XII, s. 47-48.

 • Týdenní trh ve Valašském Meziříčí v letech sedmdesátých. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 55-58.

 • Valašsko. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 16.

 

Další informace:

 

Knihy

 • HASALÍK, Radek. K osobnostem Valašského Slavína. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2002. s. 12-13.

 • MARTÍNEK, Vojtěch. Metoděj Jahn. Praha: ČAVU, 1943. 46 s.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 105.

 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 612.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 61.

 • Metoděj Jahn, člověk a dílo. Brno: Moravské kolo spisovatelů, 1925. 42 s.

Články

 • BALÁŠ, Miloslav. Vzpomínám na Metoděje Jahna. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 51-53.

 • DEMEL, Jiří. Metoděj Jahn. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 49-51.

 • FIALOVÁ, Vlasta. Za Metodějem Jahnem. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 49-50.

 • HOREČKA, František. Metoděj Jahn v nás žije. Jubilea. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1965, roč. IX, s. 90-91.

 • HOREČKA, František. Metoděj Jahn: Selský práh. Literatura. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1931, roč. II, č. 1, s. 44-45.

 • KRAMOLIŠ, Čeněk. K úmrtí Metoděje Jahna. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1943, roč. VIII, č. 2, s. 50-51.

 • Met. Jahn. Literatura a umění. Naše Valašsko: kulturní věstník o jeho životě a potřebách. 1932, roč. III, č. 3, s. 148.

 • Metoděj Jahn - povoláním učitel, posláním spisovatel. Naše Valašsko. 2000, roč. 8, č. 43 (24.10.2000), s. 15.

 • Metoděj Jahn leží na Valašském Slavíně. Naše Valašsko. 2001, roč. 9, č. 4 (23.1.2001), s. 15.

 • Metoděj Jahn. Černá země. 1925, roč. 2, č. 1 (1.10.1925), s. 19.

 • Metoděj Jahn. Kulturně historický kalendář. Zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1990, č. 10, s. 10-11.

 • Metoděj Jahn: Výbor prosaických prací. Literatura a umění. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1937-1938, roč. IV č. 2, s. 93-94.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Metoděj Jahn, spisovatel. Region Valašsko. 1994, č. 42 (19.10.1994), s. 5.

 • MIKULCOVÁ, Marie. Spisovatel Valašska. Nové Valašsko. 1986, roč. 35, č. 42 (22.10.1986), s. 4.

 • SLAVÍK, B. Metoděj Jahn. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1940, roč. VI, č. 3, s. 136-148.

 • STUPKA, Vl. Metoděj Jahn: Písně rodného kraje. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1946, roč. IX, č. 3, s. 141.

 • Žil život stranou hlavních cest. Naše Valašsko. 2000, roč. 8, č. 2 (11.1.2000), s. 15.

Elektronické odkazy

 • Metoděj Jahn. Moravské zemské muzeum [online]. ©2011-2013 [cit. 2013-05-02]. Dostupné zde.

 • Metoděj Jahn. Město Kelč [online]. ©2013 [cit. 2013-05-02]. Dostupné zde.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena