Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Miloslav Stibor

* 11. 7. 1927, Olomouc - ♰ 7. 3. 2011, Olomouc
umělecký fotograf

Miloslav Stibor se narodil v Olomouci, kde v roce 1946 maturoval na obchodní akademii a v letech 1947-1951 studoval na katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého. V roce 1952 získal doktorát z dějin umění. Působil jako profesor na gymnáziu v Olomouci, byl ředitelem výtvarného oboru Lidové školy umění, kde se podílel na zavedení fotografie jako samostatného oboru. Je autorem první učebnice fotografie pro lidové školy umění. Byl lektorem a členem mnoha mezinárodních fotografických porot. Kromě snímků s tematikou kamenů a soch soustředěných v rozsáhlém souboru Kámen se věnuje převážně figurální fotografii, např. stylizovaným studiím ženských hlav v ateliérovém osvětlení, a fotografiím památníků historických kulturních epoch. Navštívil desítky zemí a uskutečnil řadu specializovaných výstav, především v zahraničí. Je nositelem mezinárodního titulu MFIAP. O jeho práci bylo vydáno mnoho studií a reprodukcí jeho fotografií. Je čestným občanem Nového Hrozenkova, který byl jeho druhým domovem a o kterém vydal řadu publikací a souborů pohlednic. Je rovněž autorem znaku a praporu obce.

 

Zdroj:
Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 108.
Zdroj fotografie:
Petr Vilgus - Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Miloslava Stibora dostupná v MVK:

 • 350 let Nového Hrozenkova. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 30.

 • Čím je pro mne Valašsko? Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, s. 3.

 • Fotografie pro lidové školy umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 190 s.

 • Historie létání na Novém Hrozenkově. Nový Hrozenkov: Sdružené kulturní zařízení, 1992, 94 s.

 • Nový Hrozenkov na mapách a plánech. Nový Hrozenkov: Sdružené kulturní zařízení, 1994, 114 s.

 • O „malované hospodě" na Novém Hrozenkově. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 34-36.

 • Sto let fotografie Nového Hrozenkova. Nový Hrozenkov: Sdružené kulturní zařízení, 1993, 200 s.

 • Z historie létání na Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 31-32.

 • Z historie létání na Valašsku. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 29-30.

Další informační zdroje:

 • HORNÍČEK, Miroslav. Miloslav Stibor. 1990, 77 s.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. Paedr. Miloslav Stibor, MFIAP. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/1, s. 3 obálky.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 108.

 • MALINA, Dalibor. Miloslav Stibor: Tělo a kámen. 1998. Leták k výstavě Miloslava Stibora v Karlovském muzeu.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Anima, fotografie Miloslava Stibora. ZVUK. 2002, podzim-zima, s. 57-60.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 256.

 • Odchody českých fotografů: krátká vzpomínka na Milana Borovičku a Miloslava Stibora. Vzpomínáme. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 47.

 • Trávníček, Mojmír. Miloslav Stibor osmdesátiletý. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/2, s. 44.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 143.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena