Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Břetislav Dadák

* 6. 5. 1936, Liptál - ♰ 19. 5. 2014
muzejník, výtvarník, malíř, publicista

Břetislav Dadák se narodil v Liptále u Vsetína. Rodina se často stěhovala, do školy začal chodit v Praze-Libni. V roce 1943 ztratil otce, kterého pro odbojovou činnost uvěznili a popravili. V roce 1956 ukončil studia na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, obor propagační grafika. K jeho učitelům patřili Vladimír Hroch, Karel Hofman, Josef Kousal a Miroslav Havela. Své první zaměstnání našel v Bratislavě, stal se technickým redaktorem časopisu Rozhlas a televízia, externě maloval večerníčky a jako ilustrátor debutoval v časopise Zornička. Tři roky působil v Dopravních stavbách v Olomouci, pak se oženil a natrvalo usadil ve Vsetíně, kde dvanáct let pracoval jako muzejní výtvarník u tehdejšího Vlastivědného ústavu. Dalších dvacet let působil v muzeu Kroměřížska a dva roky v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V muzeích vytvořil přes 500 výstav a řadu expozic. V roce 1969 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a kromě tvorby plakátů a úpravy tiskovin se zabýval i krajinářskou tvorbou.

Začal rovněž psát do regionálního tisku, po normalizační pauze pokračoval v této činnosti až od roku 1990. V roce 1997 vydal knihu Kanadský deník. Byl členem redakčních rad muzejních publikací ve Vsetíně v Kroměříži, dále byl členem vlastivědné revue Valašsko a redaktorem edice pohlednic Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Intenzívně se zabýval úpravami knih a časopisů.

 

Zdroj:
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 53.

 Zdroj fotografie: Archiv MRV. Dostupné z: Valašský deník [online]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie Břetislava Dadáka dostupná v MVK:

 • Co jsem ve dvanácti nevěděl. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1996, s. 82-84.

 • Čím je pro mne Valašsko? Valašsko: vlastivědná revue. 2003/1, s. 4; 2011/1, s. 3.

 • Kanadský deník. Vizovice: Lípa, 1997. 119 s.

 • Milý pane Králík. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 41.

 • Moje sedmá dekáda. Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, s. 53.

 • Památce mého otce Františka B. Dadáka. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/1, s. 45.

 • Třemi staletími našeho rodu. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 14-17.

 • Vzpomínka na Boženu Dadákovou. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 27.

 • Vzpomínka na mou ženu Boženu. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1994, s. 37-40.

Další informace o Břetislavu Dadákovi:

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 70.

 • FROLCOVÁ, Milada. Slovník žáků a absolventů Zlínské školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939-2003). Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2003. s. 50-51.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 53.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 26.

 • Výtvarní umělci Zlínského kraje. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena