Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jan Rokyta

* 16. 4. 1938, Jasenná - ♰ 22. 7. 2012, Ostrava
muzikant, hudební redaktor, dramaturg, folklorista

Hudební redaktor, dramaturg a publicita, výborný muzikant a významný folklorista Jan Rokyta se narodil v Jasenné u Vsetína. V roce 1957 maturoval na Vyšší průmyslové škole hornické a v letech 1957-1960 studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, kterou nedokončil. Deset let pracoval jako důlní technik v ostravsko-karvinském revíru. V roce 1968 se oženil a synové Jan a Pavel jdou v otcových stopách (multiinstrumentalista Jan působí ve Státním folklorním divadle v Amsterodamu, Pavel je výborným violistou a cimbalistou). Jan Rokyta prožil velkou část svého života v Ostravě-Zábřehu, nezapomněl však ani, kde jsou jeho rodné kořeny a na Valašsko a do Vsetína, kde žije rodina jeho bratra Břetislava Rokyty, se stále vracel. Zemřel v Ostravě.

 

Jana Rokytu to již od dětských let táhlo k hudbě, kde se nejvíce proslavil jako znamenitý cimbalista, hrál ale i na basu a jiné hudební nástroje. Na cimbál hrál v muzice žáků Měšťanské školy ve Vizovicích (1952-1953) a v souboru Lipta (1952-1953); po příchodu do Ostravy působil v řadě tamějších seskupení. Od roku 1958 byl uměleckým vedoucím a cimbalistou ostravské cimbálové muziky Technik (www.cimbalovamuzika.cz). V letech 1970-1980 byl komorním hráčem a realizátorem staré hudby Pražských madrigalistů, komorního souboru České filharmonie v Praze. Spolupracoval rovněž s řadou dalších souborů a muzik (např. BROLN, Břeclavan, Kunovjan, CM Josefa Varmuži, CM Martina Hrbáče, Olšava, Ondráš, Soláň), ať již jako interpret, dramaturg nebo upravovatel lidových písní.

 

Již v době středoškolských studí nvázal spolupráci s Českým rozhlasem v Ostravě a v letech 1980-1999 zde pracoval jako redaktor hudebního vysílání, zaměřoval se především na hudební folklor ve všech jeho podobách. Za dobu svého působní vybudoval v rozhlasu rozsáhlý archív nahrávek lidových písní a vytvořil množství hudebních snímků a pořadů (např. cykly Píseň domova, Zazpívejte si s námi, Folklórní notování nebo Polepšené pěsničky). Významná byla i jeho lektorská činnost, realizoval desítky seminářů o úpravách a interpretaci hudebního folkloru a externě přednášel na Ostravské univerzitě obor „lidová píseň".

Byl rovněž spoluorganizátorem různých folklorních festivalů, od roku 1986 působil jako člen programové rady, předseda hodnotící komise a autor pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, Rožnovských slavností, Hudeckých dnů Slávka Volavého aj., za svou činnost v oblasti folklorní hudby byl často oceňován (např. Cena města Ostravy - 1983).

 

Zdroje:
LENARTOVÁ, Eva. Zemřel Jan Rokyta. Český rozhlas Ostrava [online]. 2012 [cit. 2012-07-25]. Dostupné zde.
MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 234.
Autor fotografie: Lucie Říčná

 


 

Výběrová bibliografie Jana Rokyty dostupná v MVK:

 • Jak zpívat lidové písně. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1990. 128 s. (spolu s I. STOLAŘÍKEM a L. ZENKELEM)

 • Vonička z domova. Rožnov p. Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1981.

 • Vonička z domova. Rožnov p. Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 1982-83.

   

Další informace o Janu Rokytovi:

 • ... s Janem Rokytou [rozhovor]. Bohuslav Matyáš. ZVUK. 2006, jaro, s. 43-49.

 • Čestným občanem Jasenné bude Jan Rokyta. Valašský deník. 2012, č. 88 (13.4.2012), s. 6.

 • JABŮRKOVÁ, Hana. "Život má sestávat z okamžiků, kdy se máte na co těšit!": rozhovor s Janem Rokytou. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, s. 49-51.

 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 70.

 • LENARTOVÁ, Eva. Zemřel Jan Rokyta. Český rozhlas Ostrava [online]. 2012-07-23 [cit. 2012-07-25]. Dostupné zde.

 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 234.

 • ROKYTA, Břetislav. Odešel Jan Rokyta. Valašsko: vlastivědná revue. 2012/2, prosinec, č. 29, s. 46.

 • ROKYTA, Břetislav. Ohlédnutí. Valašsko: vlastivědná revue. 2008/2, s. 49.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 132.

 • ŠVIHÁLEK, Milan. Jan Rokyta: s pěsničkú na světa kraj. Ostrava: Repronis, 2008. 159 s.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena