Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Baruch

* 28. 7. 1894, Valašské Meziříčí - ♰ 22. 11. 1966, Praha
grafik, malíř

Akademický malíř Jožka Baruch se narodil v Krásně nad Bečvou (nyní část Valašského Meziříčí). Záhy osiřel a vyrůstal u prarodičů na Juřince. V Novém Jičíně se začal učit malířem pokojů, poté tiskařem a nakonec řezbářem. Po pestrých učednických letech přešel do Valašského Meziříčí na Státní odbornou školu pro zpracování dřeva, kterou absolvoval jako figurální a ornamentální řezbář. Později se přihlásil na pražskou umělecko-průmyslovou školu na obor malířství k profesoru E. Dítěti, do třetího ročníku k profesoru Kyselovi do oddělení ornamentální malby. V letech 1914-1918 narukoval do 1. světové války. Studia se zaměřením na malbu a grafiku dokončil až po válce.

A právě grafika, z ní zejména dřevoryt, se pak stala Baruchovou nejvýznamnější, ba takřka jedinečnou výrazovou formou. I jeho obrazy a kresby jsou grafikou poznamenány. Zabýval se především takzvanou užitou grafikou, do níž patří plakát, reklamní tiskovina, výtvarný návrh, úprava a ilustrace knih. Vedl kreslířské, řezbářské a soustružnické kurzy, působil v několika redakcích uměleckých časopisů a cele se věnoval kresbě a grafice. Zdrojem jeho inspirace byl dětský svět a literatura. Velká část jeho díla je nějak spjata s knihou, zabýval se knižními ilustracemi, návrhy obálek, vytvářel ex libris. Častou inspiraci nalézal v díle Petra Bezruče. Zemřel v Praze, kde prožil většinu života. Jeho ostatky jsou uloženy na krásenském hřbitově.

 

Zdroj: MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001, s. 20.
Zdroj fotografie: Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd, 2002, s. 603.

 


 

Výběrová bibliografie Jožky Barucha dostupná v MVK:

 • Jožka Baruch. Život - dílo - vzpomínky. 1975.
 • Pod Junákovem: všelijaké povjedačky. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Osvěta, 1948. 72 s.
 • Dva roky v učení. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 66-67.
 • Baruch, Jožka. O sově a křepelce. Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 67.
 • Pan Malúšek. Umění. ZVUK. 2002, jaro, s. 80.
 • Staříček Kuběja. Dolina Urgatina. 1948, roč. II, č. 3-4, s. 75-79.

 

Další informace:

 

Knihy
 • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: A-Fi. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2009. s. 21.
 • KOČÍ, B. Malý slovník naučný. Díl I. 1925. s. 168.
 • MALÁ, Alena a Petr PAVLIŇÁK. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2010. s. 13.
 • Masarykův slovník naučný. Díl I. 1925. s. 402.
 • MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 20.
 • Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna; Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2002. s. 603.
 • Ottův slovník naučný. Dodatky dílu prvého svazek prvý. Praha: Argo/Paseka, 1998. s. 464-465.
 • PAVLIŇÁK, Petr. Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1995. s. 10.
 • SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku. Olomouc: R. Promberger, 1947. s. 64, 244, 252, 275, 289, 299, 358, 382.
 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000. s. 11.
 • ŠULEŘ, Oldřich. Paměť domova. Opava: Optys, 1994. s. 23, 25, 42, 73, 110, 111, 113, 114, 119, 135, 215.
 • TOMAN, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. I. A-K. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 40.
Články
 • BALÁŠ, Miloslav. Vzpomínka na Jožku Barucha. Nové Valašsko. 1981, roč. 30, č. 47 (25.11.1981), s. 6.
 • DEMEL, Jiří. In memoriam Jožky Barucha. Odešli... Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. 1967, roč. XI, s. 69.
 • DEMEL, Jiří. Josef Baruch, malíř a grafik. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 22-23.
 • DVOŘÁKOVÁ-BARUCHOVÁ, Drahomíra. Hrst vzpomínek. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/1, s. 23-26.
 • JANOUŠEK, Jindřich. Vzpomínka na akademického malíře Jožku Barucha. Informační zpravodaj města Valašské Meziříčí. 1986, č. 12, s. 10-11.
 • Jožka Baruch: Pod Junákovem. Literatura. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách. 1948, roč. XI, č. 3-4, s. 184.
 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Jožka Baruch. Umění. ZVUK. 2002, jaro, s. 78-80.
 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Jožka Baruch. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1992, s. 7-9.
 • MIKULCOVÁ, Marie. Josef Baruch, akademický malíř, grafik. Region Valašsko. 1995, č. 31 (1.8.1995), s. 5.
 • VAŠUT, Stanislav. Malá vzpomínka. Nové Valašsko. 1971, roč. 21, č. 47 (24.11.1971), s. 4.
Elektronické zdroje
 • Jožka Baruch [on-line]. 2010 [cit. 2013-02-06]. Dostupné zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena