Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Karel Pavelka

* 17. 12. 1955, Vsetín
zoolog, muzejník

RNDr. Karel Pavelka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor odborná biologie se zaměřením na systematickou zoologii (1976–1980). Rigorózní zkoušku složil roku 1983. Kvalifikaci si doplnil studiem na Ústavu aplikované ekologie České zemědělské univerzity (1984–1986).  

Od roku 1981 pracuje ve vsetínském muzeu jako kurátor-zoolog. Specializuje se na sledování výskytu obojživelníků, plazů, ptáků a savců ve valašském regionu. V letech 1997–2004 byl ředitelem tehdejšího Okresního vlastivědného muzea Vsetín, nyní působí jako vedoucí přírodovědného oddělení. Přírodu a zvířata valašského regionu popularizoval prostřednictvím řady výstav a pořádáním přednášek. Ve volném čase pracuje v České společnosti ornitologické, vedl i ornitologický kroužek pro mládež. 

 

Zdroj: Valašsko: vlastivědná revue. 2014/2, č. 33 (listopad), s. 18-20.

 


 

Výběrová bibliografie Karla Pavelky dostupná v MVK:

Knihy:

 • Medvěd hnědý na Valašsku: příběh Míši z Brodské. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 39 s. (spolu s Bohdana Orlová, Lukáš Spitzer).
 • Z fauny Horního Vsacka a Kysuc. Vyd. 1. [Karolinka]: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014, 63 s. (spolu s Janem Pavelkou, Rudolfem Gerátem a Jaroslavem Veličkou).

Články:

 • Beskydské pralesy I – Obecně o přírodních lesích. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/1, č. 2 (květen), s. 22-23.
 • Beskydské pralesy II – Jak se pralesy liší?. Valašsko: vlastivědná revue. 1999/2, č. 3 (prosinec), s. 34-37 a Valašsko: vlastivědná revue. 2000/1, roč. 3, č. 4, s.22-23.
 • Bobr evropský ve Středním Pobečví. Valašsko: vlastivědná revue. 2003, roč. 6, č. 10, s. 37 (spolu s Tomášem Kašparem).
 • Černý elegán kormorán velký: (Phalacrocorax carbo). Valašsko: vlastivědná revue. 2006/1, č. 16, s. 37.
 • Invaze brkoslava. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/1, č. 14, s. 33.
 • Kam se v létě ztrácejí kačeři kachny divoké? Valašsko: vlastivědná revue. 2004/1, č. 12, s. 4-35.
 • Medvěd hnědý - mýty a skutečnost. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, roč. 4, č. 7, s. 31-34.
 • Ochrana přírody na Valašsku II. Valašsko: vlastivědná revue. 2003/2, č. 11, s. 18-19 (spolu s Janem Pavelkou).
 • Příroda v muzeu: historie a současnost muzejní dokumentace přírody Valašska. Valašsko: vlastivědná revue. 2004/2, č. 13, s. 32-35.
 • Řeka Bečva - fenomén krajiny a linie života. Valašsko: vlastivědná revue. 2012/1, č. 28, květen, s. 4-7.
 • Zachráníme typickou valašskou krajinu? Hodnoty extenzívní zemědělské krajiny z pohledu přírodovědce. Valašsko: vlastivědná revue. 1998, č. 1 (prosinec), s. 26-27.
 • Žijí s námi ... (Zvířata v lidských sídlech) II. – Savci. Valašsko: vlastivědná revue. 2013/1, č. 30, květen, s. 4-7.

Další informace:  

 • MEHEŠOVÁ, Olga. Mezi zvířaty a lidmi aneb Ze života muzejního zoologa. Valašsko: vlastivědná revue. 2014/2, č. 33 (listopad), s. 18-20.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena