Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Jiří Langer

* 27. 4. 1936, Brno
etnograf, historik

Etnograf a historik PhDr. Jiří Langer, CSc. se narodil v Brně, dětství ale prožil v Praze. Chtěl se stát ilustrátorem a chodil na hodiny kreslení k Ondřeji Sekorovi. Po maturitě na gymnáziu nebyl přijat ke studiu grafiky na AVU, pokračoval proto ve třetím ročníku SUPRUM a poté vystudoval historii na FF UK. Po svatbě s Jaroslavou Vavrochovou (1958) natrvalo opustili Prahu. Roku 1960 nastoupil jako historik Oravského muzea a na Slovensku působil až do roku 1971, kdy nastoupil do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde pracoval až do roku 1996. Žije v Rožnově pod Radhoště a věnuje se mj. tvorbě ilustrací.   

Ve své práci se zaměřoval zejména na lidovou architekturu Západních Karpat, specializoval se na terénní výzkumy dřevěných kostelů a architekturu venkova. Spoluzakládal několik skanzenů, hlavně na Slovensku a od roku 1986 je členem Asociace evropských muzeí v přírodě a čestným členem České národopisné společnosti. Roku 1992 byl u zrodu časopisu Ethnologia europae centralis a v letech 1999–2016 byl jeho šéfredaktorem. Roku 2009 získal cenu Andreja Kmeťa za přínos pro muzejnictví na Slovensku, v roce 2011 získal spolu s architektem Karlem Kučou prestižní Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví za dvousvazkovou publikaci Dřevěné kostely a zvonice (2009). Roku 2016 získal cenu Artis Bohemiae Amicis.

 

Zdroj textu a fotografie: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2017 [cit. 2017-03-21]. Dostupné zde.

 


 

Výběrová bibliografie:

Knihy

 • Beskydy: stavby a život v nich. Vyd. 1. Třinec: Wart pro Šmíra-Print, 2011, 271 s.
 • Co mohou prozradit lidové stavby: Lidové stavební tradice v severozápadních Karpatech a jejich kulturní funkce. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm, Ready, 1997, 236 s.
 • Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009, 2 sv. (spolu s Karlem Kučou)
 • Evropská muzea v přírodě. Vyd. 1. Praha: Baset, 2005, 895 s.
 • Rožnov: město dřevěné. Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014, 63 s.
 • Valašské muzeum: oživené chalupy a lidé. Ostrava: Profil, 1975, 63 s. (spolu s Ladislavem Buzkem)
 • Za prahem roubených chalup: putování tuláka Valašskem. [Karolinka]: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2014, 68 s.

Články

 • The Carpathian-Balkan Comparison Enriches the Studies of the Carpathian Traditional House (Basis and Orientation of Research). Ethnologia Europae Centralis. Brno: 2001, č. 5, s. 31-56. (spolu s Helenou Bočkovou)
 • Discussion about the Family-Type between West and East of Europe. Domácnost - sociální prostředí - ekotyp = Household - Social Enviroment – Ecotype. Ethnologia Europae Centralis. Brno: 1994, č. 2, s. 43-55.
 • Dřevěné kostely v Karpatech jako pramen ke studiu starších etap konstrukčního vývoje. Ethnologia Europae Centralis. Brno – Cieszyn: 2005, č. 7, s. 49-72.
 • Experiment Redyk Karpacki. Ethnologia Europae Centralis. Brno - Ciezsyn – Praha. 2013, č. 11, s. 83-88.
 • Inspirace Václavem Frolcem (1934-1992). Ethnologia Europae Centralis. Brno: 2003, č. 6, s. 7-8.
 • Jaroslav Štika sedmdesátníkem. Ethnologie Europae Centralis. Brno: 2003, č. 6, s. 89.
 • Jubilant Josef Vařeka a jeho přínos k poznání lidové architektury v kontaktních česko-německých oblastech. Ethnologia Europae Centralis. 2004, č. 6, s. 81-84.
 • Mezinárodní etnologická expedice Ukrajinské Karpaty. Ethnologia Europae Centralis. Brno – Cieszyn: 2005, č. 7, s. 9-12.
 • Miloš Šimurda. Naše Valašsko. 1996, roč. 4, č. 28 (28.7.1996), s. 4.
 • Muzea v přírodě na rozcestí. Ethnologia Europae Centralis. Brno: 1992, č. 1, s. 75-80.
 • O tradici. Ethnologia Europae Centralis. Brno. 1999, č. 4, s. 56.
 • Úloha síně v polygenezi obydlí ve střední Evropě. Ethnologia Europae Centralis. Brno: 1999, č. 4, s. 29-38.
 • Valaši v Karpatech. Ethnologia Europae Centralis. Brno - Ciezsyn – Praha: 2009, č. 9, s. 31-44.
 • Životní jubileum Evy Urbachové. Ethnologia Europae Centralis. Brno – Ciezsyn: 2005, č. 7, s. 114.

Ilustrace

 • HABUSTOVÁ, Milena. Prostřený stůl Rožnovanů. 2. dopl. vyd. Rožnov pod Radhoštěm, 2010, 95 s.
 • VRLOVÁ, Vanda. Devatero kvítí a ještě některé další byliny. Rožnov pod Radhoštěm, 2009, 143 s.
 • KŘIVOHLAVÁ, Kateřina a Pavel KŘIVOHLAVÝ. Dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě. Velká Lhota: Občanské sdružení Dům na skále, 2012, 141 s.

 

Další informace:

 • CÍGÁNKOVÁ, Simona. Ocenění pro významného etnologa a historika Jiřího Langera. Místní kultura [online]. 2016-12-07 [cit. 2017-03-22]. Dostupné zde.
 • Etnolog z Rožnova pod Radhoštěm získal cenu EU. Zlin.cz [online]. 2011-03-05 [cit. 2017-03-22]. Dostupné zde.
 • Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2017 [cit. 2017-03-21]. Dostupné zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena