Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Mojmír Trávníček

* 17. 12. 1931, Vsetín - ♰ 8. 7. 2011, Nový Hrozenkov
literární teoretik, kritik, editor

Mojmír Trávníček se narodil ve Vsetíně, jeho otcem byl Jan Evangelista Trávníček. Na Vsetíně vystudoval Masarykovo reálné gymnázium, maturitu složil roku 1950. Později absolvoval Střední ekonomickou školu ve Zlíně, kde složil roku 1962 další maturitní zkoušku. Na počátku 50. let strávil několik let v nemocnicích a sanatoriích, kde se léčil na plicní tuberkulózu. V této době již začal navazovat prostřednictvím korespondence přátelské vztahy s českými literáty. Poté byl zaměstnán jako úředník v Okresním ústavu národního zdraví a v Okresní národní pojišťovně ve Valašských Kloboukách. Od roku 1958 byl správcem dětské ozdravovny v Huslenkách - Kychové, kde působil až do roku 1991, kdy odešel do důchodu. Zemřel v Novém Hrozenkově.

 

K literatuře se Mojmír Trávníček dostal coby zanícený čtenář. První literární recenze publikoval ve Vyšehradu, dále přispíval zejména do novin a časopisů, např. Obroda, Lidová demokracie, Obrys, Lidové noviny, Literární noviny, Akord, Proglas, Prostor, Tvar, Rovnost, Svobodné slovo, Host aj. V samizdatu přispíval do Kritického sborníku. Užíval pseudonymu Jan Rolek a šifer mt., M.T. Postupně se z něj stal literární kritik, historik a rovněž významným editor, když sestavoval např. Dílo Jana Čepa (6 sv., 1990-99), Dílo Jana Zahradníčka (3 sv., 1991-95), Dílo Bedřicha Fučíka ad. Spolueditory spisů byli B. Fučík, R. Zejda a V. Binar. Samizdatově připravil 15 novoročenek pro přátele J. Čepa a byl spolupořadatelem sedmi novoročenek s J. Glivickým. Vyšla mu řada knih na různá témata, monografie Pouť a vyhnanství: život a dílo Jana Čepa (1996), O Františku Křelinovi (2003), soubory literárně vědných prací Sdílet věčné (2002), Eseje, portréty, vyznání (2007), vzpomínkové Skryté letokruhy (2001) a V letokruzích naboso (2009), v neposlední řadě vycházejí svazky jeho korespondence s českými spisovateli.

 

Zdroje:
LUKÁŠ, Martin. O Mojmíru Trávníčkovi. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/2, č. 27, s. 37 -38.
Zdroj fotografie: Pavel Kotrla. Dostupné na Wikimedia Commons.

 


 

Výběrová bibliografie Mojmíra Trávníčka dostupná v MVK:

 • DEML, Jakub. Milý pane Josefe B. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2001, 81 s. (uspořádal)

 • Eseje, portréty, vyznání. Vsetín: Dalibor Malina, 2007, 172 s.

 • Jan Evangelista Trávníček, řídící učitel, kronikář v obci Horní Lideč. Horní Lideč: D. Pinďák, 1999, 30 s.

 • O Františku Křelinovi. 2003. Havlíčkův Brod: Hejkal, 2003, 119 s.

 • Pouť a vyhnanství: život a dílo Jana Čepa. 1996.

 • Sdílet věčné. Olomouc: Periplum, 2002, 211 s.

 • Skryté letokruhy. Vsetín: Dalibor Malina, 2001, 157 s.

 • SLAVÍK, Ivan. Básnické dílo I. 1998. (připravil k vydání)

 • SLAVÍK, Ivan. Básnické dílo II. 1999. (připravil k vydání)

 • V letokruzích naboso. Vsetín: Malina, 2009, 257 s.

 • Advokát Jakuba Demla. Lidová demokracie. 1993, č. 213 (14.9.1993), s. 4.

 • Hledání pramenů. Lidová demokracie. 1993, č. 49 (1.3.1993), s. 5.

 • K české literatuře 1945-1948. Lidová demokracie. 1992, č. 228 (28.9.1992), s. 5.

 • K devadesátinám prof. Karla Langra. Naše Valašsko. 1993, roč. 1, č. 26, s. 5.

 • Ódy z exilu. Host. 2000, roč. 16, č. 8 (29.9.2000), s. 8-9 příl.

 • Tvůrce Strnadlova památníku etnograf Karel Langer zemřel nyní v Olomouci. Valašské noviny. 1998, roč. 3, č. 10 (10.3.1998), s. 13.

 • Víc než zápisník. Tvar. 2001, roč. 12, č. 9 (3.5.2001), s. 21.

 • Vysazená kultura. ZVUK. 2007, podzim/zima, s. 3-5.

Další informace:

 • BULISOVÁ, Lucie. "Lidské slovo nebude nikdy nahrazeno, řeč nezanikne", říká literární vědec Mojmír Trávníček. Valašské noviny. 2001, roč. 7, č. 6 (6.2.2001), s. 7.

 • Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha: Agentura Kdo je kdo, 1998, s. 620.

 • KOTRLA, Pavel. Skromný poutník krajinami. ZVUK, 2009, podzim/zima, s. 113-114.

 • LUKÁŠ, Martin. O Mojmíru Trávníčkovi. Valašsko: vlastivědná revue. 2011/2, č. 27, s. 37 -38.

 • MALINA, Dalibor. Literární písemnosti jsou tvořeny, aby je někdo četl. Valašsko: vlastivědná revue. 2005/2, s. 56-58.

 • MALINA, Dalibor. Mysliti na věci člověka. Valašsko: vlastivědná revue. 2001/2, s. 47.

 • MIKULAŠTÍK, Tomáš. Jen jasné počítám dny. ZVUK. 2008, jaro/léto, s. 109-110.

 • ODEHNAL, Petr. ... s Mojmírem Trávníčkem. ZVUK. 2006, zima, s. 52-65.

 • ODEHNAL, Petr. Věděli, že pořád něco píšu--. ZVUK. 2007, podzim/zima, s. 34-35.

 • Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře: sborník příspěvků z literární konference, Zámek Vsetín 18.-19. října 2006. Vsetín: Malina, 2007, 95 s.

 • Romantická cesta na Valašsko. Lidová demokracie. 1993, č. 130 (7.6.1993), s. 2.

 • Slovník české literatury po roce 1945. 2007 [cit. 2015-03-30]. Dostupné zde.

 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945: díl 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998, s. 559-560.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města, 1998, s. 105.

 • Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí: Občanské sdružení Valašské Athény, 2000, s. 159.

 • Ve chvilce obnažené. Nové Valašsko. 1993, č. 4 (27.1.1993), s. 2.

 • Vycházejí vzpomínky Mojmíra Trávníčka. Valašské noviny. 2000, roč. 5, č. 5 (1.2.2000), s. 7.

Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena