Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Vladimír Pukl

* 2. 3. 1896, Dobromilice na Hané - ♰ 24. 5. 1970, Olomouc
malíř

Grafik a malíř Vladimír Pukl se narodil na Hané v rodině kovozemědělce jako třetí z osmi dětí. Část dětství prožil u babičky v Brně. Roku 1914 maturoval, ale i přes jeho nesporný výtvarný talent, poslali jej rodiče na brněnskou techniku. Roku 1915 byl povolán na do armády a dostal se do Haliče, jižního Tyrolska a k Jadranu. Roku 1917 byl raněn a zbytek války strávil v nemocnici v Jevíčku. Po válce se přihlásil na vytouženou uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval u prof. Josefa Schussera. Z finančních důvodů studium nedokončil a dále se vzdělával sám. Roku 1919 se oženil, jeho manželka Kama jej provázela po celý život. Až roku 1929 se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl přijat Maxem Švabinským a absolvoval pod prof. T. F. Šimonem. Krátce vyučoval na gymnáziu v Nymburku, od roku 1935 až do uzavření vysokých škol působil jako asistent T. F. Šimona. V letech 1939–1945 žil na Valašsku v Hošťálkové, na samotě zvané Kút. Zde měl ateliér a často u něj pobývali i jeho studenti, které jako profesor grafiky na AVU v Praze, jímž se byl od roku 1945, vychovával. Je autorem skript Příručka plastické anatomie pro výtvarníky. V roce 1958 odešel do důchodu a definitivně zakotvil v Hošťálkové. Zemřel po delší nemoci ve fakultní nemocnici v Olomouci, urna s jeho popelem je uložena na hřbitově v Prostějově.

Výtvarná tvorba Vladimíra Pukla je ukotvena v tradicích českého baroka, neskrývá ale zájem o postavení člověka. Převažují statické náměty, dojmy z cest, architektura, zákoutí a rovněž ve figurálních kompozicích zaznamenává nejraději poklidné a idylické chvíle. V grafice se věnoval hlavně dřevorytu a barevnému leptu, věnoval se i sochařství, většinou vytvářel drobné plastiky z glazované pálené hlíny. Účastnil se řady výstav, mmj. v Praze, Prostějově, Vsetíně, Brně či Valašském Meziříčí, část jeho díla je ve sbírkách Muzea regionu Valašsko, ale i u hošťálkovských sousedů. 

 

Zdroje: Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, roč. 10, č. 18, s. 24-28.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950–2003: Por–Rj. 2003, s. 196-197.
Zdroj fotografie: Muzeum regionu Valašsko

 


 

Další informace: 

  • Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě: Na-Su. Valašské Meziříčí: Valašské Athény, 2011, s. 63.
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950–2003: Por–Rj. Ostava: Výtvarné centrum Chagall, 2003, 196-197.
  • Vladimír Pukl. Muzeum regionu Valašsko [online]. [cit. 2016-07-14]. Dostupné zde.
  • Ztišená tvorba Vladimíra Pukla: 2.3.1896 - 24.5.1970. Valašsko: vlastivědná revue. 2007/1, roč. 10, č. 18, s. 24-28.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena