Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Josef Plánka

* 13. 4. 1930, Velké Karlovice - ♰ 8. 12. 1951, Jáchymov
odbohář, politický vězeň

Josef Plánka se narodil v Malých Karlovicích (dnes součást Velkých Karlovic) jako prostřední ze tří dětí tesaře Karla a jeho ženy Anny. Ranné dětství prožil na východním Slovensku, jeho otec našel práci ve Spišském Podhradí, Josef a jeho bratři začali chodit do školy v blízké Vyšné Repaše.V sedmi letech však jeho otec zemřel. Po vyostření česko-slovenských vztahů po vzniku Slovenského štátu se roku 1939 matka s dětmi vrátila zpět do Karlovic. Roku 1942 nastoupil do salesiánského klasického gymnázia ve Fryštáku. Roku 1945 byl biřmován. Po válečném přerušení ve studiu krátce pokračoval, ale roku 1946 přestoupil do Masarykova reálného gymnázia ve Vsetíně. Stal se členem Orla a vedl skauty, po komunistickém převratu a rozpuštění stávajících organizací založil skupinu Blaník, jejímž cílem bylo pomocí letáků upozorňovat na nastalou situaci a sestrojit vysílačku. Skupina byla v prosinci roku 1948 pozatýkána a Josef Plánka v dubnu 1949 byl odsouzen ke čtyřem letům těžkého žaláře. Zemřel nešťastném výbuchu při Hloubení šachty v Jáchymově. Roku 1990 byl plně rehabilitován. 

 

Zdroj: PAĎOUROVÁ, Lenka. Vzpomínky na Josefa Plánku. 2014.  

  


  

Další informace 

  • Farní zpravodaj. Římskokatolická farnost Velké Karlovice. 2014.
  • PAĎOUROVÁ, Lenka. Vzpomínky na Josefa Plánku. [Vsetín]: vl. nákl., 2014. 
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena