Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Petr Klement

* 27. 12. 1951, Vsetín - ♰ 20. 7. 2010, Brno
lékař, výzkumník

Prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D. se narodil jako páté dítě manželů Klementových v Novém Hrozenkově. Jeho starší sestrou je Marie Hrňová. Během studia na vsetínském gymnáziu byl dvakrát nejlepším česáčem chmele v republice a oceněn prezidentem (bratr Pavel byl nejlepším česačem třikrát).   

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně (1976), po krátké praxi odešel studovat do Řecka na Aristotelovu univerzitu a později do Kanady na Torontskou univerzitu, kde se v Laboratoři hrudního a kardiovaskulárního výzkumu věnoval experimentální hrudní a kardiovaskulární chirurgii, a na vývoj a aplikaci umělých plic, umělých srdečních chlopní, stimulátorů srdce a umělých cév. 

Roku 1987 přešel na McMaster univerzitu v Hamiltonu, kde se specializoval na problematiku hemostázy a trombózy a získal titul Ph.D. Dále se zabýval vývojem a testováním nových antikoagulantů a patologií laboratorních zvířat a stal se profesorem a ředitelem Oddělení  experimentální patologie v Hendersově výzkumném ústavu.  

Po roce 1989 se angažoval i v České republice, roku 1999 byl jmenován docentem veterinární chirurgie a ortopedie a roku 2004 profesorem na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Od roku 2008 působil jako náměstek pro vědu a výzkum na Fakultní nemocnici Ostrava a poté jako vědeckovýzkumný pracovník Vysoké školy báňské, kde byl roku 2010 jmenován prorektorem. Je autorem řady publikací a několika patentů. Byl členem řady prestižních profesních a vědeckých společností a poradních skupin. Rád relaxoval při hraní na pianovku a kytaru, věnoval se i tvoření. Zemřel nečekaně ve věku 59 let.   

 

Zdroj: Národní autority ČR.
Valašsko: vlastivědná revue. 2015/2, č. 35 (prosinec), s. 23.

 


  

Další informace: 

  • HRŇOVÁ, Marie. Můj bratr lékař Petr Klement. Valašsko: vlastivědná revue. 2015/2, č. 35 (prosinec), s. 23.
  • Náhle a nečekaně zemřel prorektor VŠB-TUO prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava [online]. 2010-07-21 [cit. 2017-04-04]. Dostupné zde.
  • Že umíte znamená na západě víc než tituly [rozhovor]. Zdraví EURO [online]. 2009-02-23 [cit. 2017-04-04]. Dostupné zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena