Domů > Regionální osobnosti > Josef Stelibský

Informace o osobnostech regionu

Viktor Kollanda

* 3. 8. 1902, Bystřička - ♰ 9. 11. 1944, Dolní Bečva
podplukovník, odbojář

Narodil se v Bystřičce u Vsetína, dětství prožil v Huslenkách - Kýchové, kde navštěvoval obecnou školu. Po obecné škole absolvoval osmileté gymnázium ve Valašském Meziříčí a po maturitě 20. června 1921 nastoupil základní vojenskou službu v Kroměříži. Po přísaze se stal frekventantem vojenské akademie v Hranicích na Moravě, kterou dokončil v roce 1923. Působil jako důstojník, velitel tělesné a mravní výchovy a od roku 1933 jako stálý učitel důstojníků v záloze. Roku 1936 získal hodnost štábního kapitána a působil jeden rok jako instruktor výcvikového střediska akademie. Po mnichovské dohodě a kapitulaci ČSR začal úzce spolupracovat se vsetínským odbojem v čele s Josefem Sousedíkem. Spolu s ním a Vladimírem Drápalou založili organizaci Obrana národa. Jako vrchní tajemník na Okresním úřadě ve Vsetíně pomáhal vydávat falešné doklady a zajišťovat ilegální přechody osob přes Slovensko. Spolu se Sousedíkem navázali spojení s exilovou vládou a byli napojeni na síť CLAY-EVA. Po neúspěchu slovenského povstání byl Viktor Kollanda 21. října 1944 ve zbrojovce v Jablůnce. Nejdříve byl vyslýchán ve Vsetíně a poté drasticky mučen ostravským gestapem. 9. listopadu 1944 byl veřejně popraven v Dolní Bečvě. V roce 1945 byl Štkp. Viktoru Kollandovi udělen Čs. válečný kříž a byl povýšen do hodnosti majora. Roku 1947 mu byla udělena hodnost podplukovníka in memoriam.

 

Zdroj: Wikipedie: otevřená encyklopedie | Vsetínské noviny
Zdroj fotografie: Wikimedia Commons.

 


 

Další informace:

  • Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2015 [cit. 2016-03-31]. Dostupné zde.
  • DROZD, Jan. Pplk. Viktor Kollanda - málem zapomenutá osobnost vsetínského odboje. Vsetínské noviny. 2015, č. 9 (7.5.2015), s. 6. Dostupné také zde.
Copyright © 2008-17 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Všechna práva vyhrazena